Các Qldt (Gói 4) - Trắc Nghiệm Sinh Học Thpt (Sinh Học 12)

10 cu hi | Total Attempts: 237

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Các Qldt (Gói 4) - Trắc Nghiệm Sinh Học Thpt (Sinh Học 12)

CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN


Questions and Answers
 • 1. 
  Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể X, không có alen t�a�mng ứng trên nhiễm sắc thể Y. Gen trội A quy định mắt màu đỏ, alen lặn a quy định mắt màu trắng. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra. Nếu thế hệ F1 xuất hiện đồng thời cả ruồi cái mắt màu đỏ và ruồi cái mắt màu trắng thì kiểu gen của bố, mẹ có thể là
  • A. 

   XAY và XaXa.

  • B. 

   XaY và XaXa.

  • C. 

   XAY và XAXa.

  • D. 

   XaY và XAXa.

 • 2. 
  Trong phép lai một tính tr��mng do một gen quy định, nếu kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính tr��mng nghiên cứu
  • A. 

   Nằm trên nhiễm sắc thể thường.

  • B. 

   Nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.

  • C. 

   Nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y.

  • D. 

   Nằm ở ngoài nhân (trong ti thể hoặc lục lạp).

 • 3. 
  Để xác định một tính tr��mng do gen trong nhân hay gen trong tế bào chất quy định, ng�aời ta th�aờng tiến hành
  • A. 

   Lai phân tích.

  • B. 

   Lai xa.

  • C. 

   Lai thuận nghịch.

  • D. 

   Lai khác dòng.

 • 4. 
  Một đột biến điểm ở một gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở ng�aời. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên?
  • A. 

   Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả con gái của họ đều bị bệnh.

  • B. 

   Nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh thì các con của họ đều bị bệnh.

  • C. 

   Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả các con trai của họ đều bị bệnh.

  • D. 

   Bệnh này chỉ gặp ở nữ giới mà không gặp ở nam giới.

 • 5. 
  Những biến đổi kiểu hình của cóng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể d�aới ảnh h�aởng của môi tr�aờng đ�aợc gọi là
  • A. 

   đột biến gen.

  • B. 

   Thường biến (sự mềm dẻo của kiểu hình).

  • C. 

   đột biến.

  • D. 

   đột biến nhiễm sắc thể.

 • 6. 
  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về th�aờng biến?
  • A. 

   Thường biến là loại biến đổi đồng loạt theo một hướng xác định.

  • B. 

   Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể.

  • C. 

   Thường biến là loại biến dị di truyền qua sinh sản hữu tính.

  • D. 

   Thường biến là loại biến dị không di truyền qua sinh sản hữu tính.

 • 7. 
  Ở cây hoa liên hình (Primula sinensis), màu sắc hoa đ�aợc quy định bởi một cặp gen. Cây hoa màu đỏ thuần chủng (kiểu gen RR) trồng ở nhiệt độ 350C cho hoa màu trắng, đời sau của cây hoa màu trắng này trồng ở 200C thì l��mi cho hoa màu đỏ; còn cây hoa màu trắng thuần chủng (rr) trồng ở nhiệt độ 350 C hay 200C đều cho hoa màu trắng. Điều này chứng tỏ ở cây hoa liên hình
  • A. 

   Tính trạng màu hoa không chỉ do gen quy định mà còn chịu ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường.

  • B. 

   Gen R quy định hoa màu đỏ đã đột biến thành gen r quy định hoa màu trắng.

  • C. 

   Màu hoa phụ thuộc hoàn toàn vào kiểu gen.

  • D. 

   Màu hoa phụ thuộc hoàn toàn vào nhiệt độ.

 • 8. 
  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi tr�aờng và kiểu hình?
  • A. 

   Bố mẹ không truyền cho con những tính trạng đã hình thành sẵn mà truyền một kiểu gen.

  • B. 

   Kiểu hình chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà không chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường.

  • C. 

   Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

  • D. 

   Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường.

 • 9. 
  Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi tr�aờng và kiểu hình, nhận định nào sau đây không đúng?
  • A. 

   Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường.

  • B. 

   Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

  • C. 

   Kiểu hình của cơ thể chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà không phụ thuộc vào môi trường.

  • D. 

   Bố mẹ không truyền đạt cho con những tính trạng đã hình thành sẵn mà truyền đạt một kiểu gen.

 • 10. 
  Khi nói về mức phản ứng, nhận định nào sau đây không đúng?
  • A. 

   Mức phản ứng không do kiểu gen quy định.

  • B. 

   Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng.

  • C. 

   Các giống khác nhau có mức phản ứng khác nhau.

  • D. 

   Tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp.

Back to Top Back to top