Bāze, 9. Nodaļa

12 Jautjumi | Total Attempts: 159

Settings
Please wait...
Bāze, 9. Nodaļa

kāposti


Questions and Answers
 • 1. 
  Kā aizsargāt vītņu savienojumus zemējumu ķēdē?
  • A. 

   1. Nokrāsot zemējuma vītņu savienojumus

  • B. 

   2. Zemējuma vītņu savienojumus nedrīkst ne ar ko pārklāt

  • C. 

   3. Zemējuma vītņu savienojumus vajag izolēt ar izolācijas lentu

  • D. 

   4. Lai aizsargātu no korozijas, zemējuma vītņu savienojumus vajag smērēt ar tehnisko vazelīnu

 • 2. 
  Cik liela drīkst būt maiņstrāvas dzinējam līdz 0,66kV aukstā stāvoklī izolācijas pretestība?
  • A. 

   0,2М-omi

  • B. 

   0,5М-omi

  • C. 

   1М-oms

  • D. 

   500 m-omi

 • 3. 
  Kāds ir gaisvadu līnijas ar spriegumu līdz 1000V minimāli pieļaujamais augstums virs ceļa braucamās daļas?
  • A. 

   5m

  • B. 

   10m

  • C. 

   6m

  • D. 

   3m

 • 4. 
  Kāds ir gaisvadu līnijas ar spriegumu līdz 1000V minimāli pieļaujamais augstums apdzīvotā vietā?
  • A. 

   5m

  • B. 

   10m

  • C. 

   6m

  • D. 

   3m

 • 5. 
  Kāds mitruma procents atbilst īpaši mitrām telpām?
  • A. 

   Līdz 60%

  • B. 

   No 60% līdz 75%

  • C. 

   Ilgstoši virs 75%

  • D. 

   ~/= 100%

 • 6. 
  Kādu materiālu nedrīkst lietot zemējumā?
  • A. 

   1. Nedrīkst lietot tēraudu

  • B. 

   2. Nedrīkst lietot cinku

  • C. 

   3. Nedrīkst lietot alumīniju

  • D. 

   4. Nedrīkst lietot varš

 • 7. 
  Ko nozīmē apzīmējums IP43 uz elektriskās mašīnas vai uz aparāta?
  • A. 

   1. IP43 - aizsardzības pakāpe no pieskāriena un no svešu ķermeņu iekļūšanas - 4, aizsardzība pret mitruma un šķidruma iekļūšanu - 3

  • B. 

   2. IP43, kur I - aizsardzības pakāpe no sprādziena un P43 - aizsardzības veids

  • C. 

   3. IP43 - izgatavotāja kods

  • D. 

   4. IP nozīmē, ka aparāts piepildīts ar inertu gāzi, 43– gāzes tips

 • 8. 
  Kura pretestības vērtība atbilst normatīvos noteiktai transformatora zemējuma kontūra maksimālai pretestībai?
  • A. 

   30 omi

  • B. 

   4 omi

  • C. 

   5 omi

  • D. 

   10 omi

 • 9. 
  Kāds mitruma procents atbilst mitrām telpām?
  • A. 

   Līdz 60%

  • B. 

   No 60% līdz 75%

  • C. 

   Ilgstoši virs 75%

  • D. 

   ~/= 100%

 • 10. 
  Ko sauc par zemējuma ietaisi?
  • A. 

   1. Zemētāja vienotība ar elektroaparātiem

  • B. 

   2. Zemēšanas pievads

  • C. 

   3. Zemētāja un zemēšanas pievada vienotība

  • D. 

   4. Vadītāja un elektroaparātu vienība

 • 11. 
  Kas elektroiekārtās ir zemēšana?
  • A. 

   1. Ar iepriekšēju nolūku elektroiekārtas savienojums ar zemēšanas pievadu

  • B. 

   2. Ar iepriekšēju nolūku elektroiekārtas savienojums ar zemēšanas iekārtu

  • C. 

   3. Ar iepriekšēju nolūku elektroiekārtas savienojums ar zemētāju

  • D. 

   4. Ar iepriekšēju nolūku elektroiekārtas savienojums ar nullesvadu

 • 12. 
  Kādās telpās aizliegts izmantot viniplasta caurules?
  • A. 

   1. Ļoti mitrās un putekļainās telpās

  • B. 

   2. Ugunsnedrošās telpās

  • C. 

   3. Ar ķīmiski aktīvu vidi

  • D. 

   4. Ārējā elektroinstalācijā