Bāze 7.Nodaļa

5 Jautjumi | Total Attempts: 160

Settings
Please wait...
Bāze 7.Nodaļa

kebabi


Questions and Answers
 • 1. 
  Kāpēc virknē ar vienfāzes asinhronā dzinēja palaišanas tinumu tiek pieslēgts papildus elements, kas nobīda fāzē strāvu un spriegumu palaišanas tinumā?
  • A. 

   1. Lai samazinātu palaišanas strāvu

  • B. 

   2. Lai radītu palaišanas momentu

  • C. 

   3. Lai samazinātu palaišanas laiku

  • D. 

   4. Lai palielinātu palaišanas momentu

 • 2. 
  Kā atgriežas sākotnējā stāvokli siltuma releja kontakti?
  • A. 

   1. Nospiežot atgriezes pogu pēc bimetāla plāksnītes atdze

  • B. 

   2. Kontakti paši atgriežas sākotnējā stāvokli pēc bimetāla plāksnītes atdzesēs

  • C. 

   3. Ieslēdzot atkārtoti dzinēju darbā

  • D. 

   4. Mainot siltumelementus

 • 3. 
  Vai drīkst (un kādos gadījumos) izmantot siltuma relejus kūstošo drošinātāju vietā
  • A. 

   1. Drīkst, īpaši kad bieži pārdeg esošie kūstošie drošinātāji

  • B. 

   2. Nedrīkst, siltuma relejam ir liela siltuma inerce

  • C. 

   3. Drīkst, ja ir aktīva slodze

  • D. 

   4. Drīkst, ja ir induktīva slodze

 • 4. 
  Kam kalpo svirslēdži?
  • A. 

   1. Elektrodzinēju un elektroķēžu automātiskai ieslēgšanai un atslēgšanai

  • B. 

   2. Zem slodzes esošo elektrodzinēju un elektroķēžu rokas ieslēgšanai un atslēgšanai avārijas gadījumā

  • C. 

   3. Bez slodzes esošo elektrodzinēju un elektroķēžu rokas ieslēgšanai un atslēgšanai

  • D. 

   4. Asinhrono elektrodzinēju pārslēgšanai no zvaigznes uz trīsstūri, palaišanas strāvas samazināšanai

 • 5. 
  Kam kalpo trīslameļu paketslēdži?
  • A. 

   1. Elektrodzinēju ieslēgšanai un atslēgšanai

  • B. 

   2. Elektrodzinēju un elektroķēžu reversēšanai

  • C. 

   3. Pārslēgšanai no zvaigznes uz trīsstūri, palaišanas strāvas samazināšanai

  • D. 

   4. elektroaparātu aizsardzībai