Buah-buahan Tempatan quiz
10 Questions
lihat gambar yang diberi dan mengisi tempat kosong dengan tepat.  5 minit diberi untuk setiap soalan. Selamat berjaya.