buah-buahan luar tempatan
6 Soalan
Lihat gambar dan pilih jawapan yang betul. 5 minit diberi untuk setiap soalan.