Bướu GIáp đa Nhân-Điều Trị

11 cu hi | Total Attempts: 94

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bướu GIáp đa Nhân-Điều Trị

Questions and Answers
 • 1. 
  Phương pháp điều trị nào sau đây KHÔNG có chỉ định đối với bướu giáp đa nhân:
  • A. 

   A-Ức chế tuyến giáp

  • B. 

   B-Thuốc kháng giáp

  • C. 

   C-I131

  • D. 

   D-Phẫu thuật

  • E. 

   E-Câu C,D

 • 2. 
  Phương pháp điều trị đối với bướu giáp đa nhân có nhiễm độc giáp:
  • A. 

   A-Ức chế tuyến giáp

  • B. 

   B-I131

  • C. 

   C-Phẫu thuật

  • D. 

   D-Câu B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B đúng

 • 3. 
  Tác nhân nào sau đây được dùng để ức chế tuyến giáp trong điều trị bướu giáp đa nhân:
  • A. 

   A-Levothyroxin liều thấp

  • B. 

   B-Levothyroxin liều cao

  • C. 

   C-PTU liều thấp

  • D. 

   D-PTU liều cao

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 4. 
  Mục đích của ức chế tuyến giáp trong điều trị bướu giáp đa nhân:
  • A. 

   A-Duy trì nồng độ TSH càng thấp càng tốt

  • B. 

   B-Duy trì nồng độ TSH càng cao càng tốt

  • C. 

   C-Duy trì nồng độ TSH ở mức bình thường

  • D. 

   D-Duy trì nồng độ TSH ở dưới mức bình thường

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 5. 
  Trong điều trị bướu giáp đa nhân bằng ức chế tuyến giáp, nồng độ TSH tốt nhất là được duy trì trong khoảng:
  • A. 

   A-0,001-0,005 µU/mL

  • B. 

   B-0,01-0,05 µU/mL

  • C. 

   C-0,1-0,5 µU/mL

  • D. 

   D-1-5 µU/mL

  • E. 

   E-10-50 µU/mL

 • 6. 
  Đặc điểm của điều trị bướu giáp đa nhân bằng ức chế tuyến giáp:
  • A. 

   A-Thời gian điều trị ngắn

  • B. 

   B-Hiệu quản cao

  • C. 

   C-Có thể dẫn đến rỗng xương

  • D. 

   D-Có thể dẫn đến suy giáp

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 7. 
  Chỉ định của điều trị bướu giáp đa nhân bằng ức chế tuyến giáp:
  • A. 

   A-Bướu giáp đơn thuần

  • B. 

   B-Bướu giáp to, có dấu hiệu chèn ép

  • C. 

   C-BN lớn tuổi

  • D. 

   D-Câu A+B

  • E. 

   E-Câu A+B+C

 • 8. 
  Phương pháp điều trị được cân nhắc đến trước tiên đối với bướu giáp đa nhân:
  • A. 

   A-Thyroxine

  • B. 

   B-Ức chế tuyến giáp bằng thyroxin

  • C. 

   C-I131

  • D. 

   D-Phẫu thuật

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 9. 
  Lý do để phẫu thuật được cân nhắc đến trước tiên đối với bướu giáp đa nhân:
  • A. 

   A-Hiệu quả thấp của các phương pháp không phẫu thuật

  • B. 

   B-Hiệu quả cao của điều trị bằng phẫu thuật

  • C. 

   C-5% bướu giáp đa nhân có ung thư giáp

  • D. 

   D-Câu A+B

  • E. 

   E-Câu A+B+C

 • 10. 
  Trường hợp bướu giáp đa nhân nào sau đây có chỉ định phẫu thuật tuyệt đối:
  • A. 

   A-Nhiễm độc giáp

  • B. 

   B-Thòng trung thất

  • C. 

   C-FNA: có tế bào nghi ngờ ác tính

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu B,C đúng

 • 11. 
  BN bị bướu giáp đa nhân có đặc điểm nào sau đây về mặt ngoại khoa:
  • A. 

   A-BN thường lớn tuổi

  • B. 

   B-Thường không có các bệnh lý nội khoa kèm theo

  • C. 

   C-Thường không có nguy cơ phẫu thuật

  • D. 

   D-Câu A,C đúng

  • E. 

   E-Câu B,C đúng

Back to Top Back to top