Bướu GIáp đa Nhân-bệnh Học

10 cu hi | Total Attempts: 525

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bướu GIáp đa Nhân-bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Bướu giáp đa nhân có nguồn gốc từ:
  • A. 

   A-Bướu giáp lan toả

  • B. 

   B-Bướu giáp đơn thuần (goitre)

  • C. 

   C-U tân sinh (neoplasm) của tuyến giáp

  • D. 

   D-Viêm giáp bán cấp

  • E. 

   E-Viêm giáp mãn tính

 • 2. 
  Nguyên nhân phổ biến nhất của bướu giáp đa nhân:
  • A. 

   A-Thiếu iod

  • B. 

   B-Thừa iod

  • C. 

   C-Chất sinh bướu (goitrogen)

  • D. 

   D-Bất thường bẩm sinh

  • E. 

   E-Chiều xạ vùng cổ

 • 3. 
  Đặc điểm về mặt chức năng thường gặp của bướu giáp đa nhân:
  • A. 

   A-Bình giáp

  • B. 

   B-Nhiễm độc giáp

  • C. 

   C-Suy giáp

  • D. 

   D-Câu A+B

  • E. 

   E-câu A+C

 • 4. 
  Bệnh cảnh lâm sàng thường gặp nhất của một bướu giáp đa nhân:
  • A. 

   A-Diễn tiến “lặng lẽ”

  • B. 

   B-Khó nuốt, khó thở

  • C. 

   C-Cơn đau cấp tính

  • D. 

   D-Nhiễm độc giáp, cơn cấp tính hay mãn tính

  • E. 

   E-Suy giáp

 • 5. 
  Một BN bị bướu giáp đa nhân có thể tiềm ẩn nguy cơ nào sau đây:
  • A. 

   A-Chèn ép

  • B. 

   B-Nhược giáp

  • C. 

   C-Nhiễm độc giáp

  • D. 

   D-Ung thư tuyến giáp

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 6. 
  Nguyên nhân của cơn đau cấp của bướu giáp đa nhân:
  • A. 

   A-Nhiễm trùng

  • B. 

   B-Vỡ

  • C. 

   C-Chảy máu trong nang

  • D. 

   D-Nhồi máu

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 7. 
  Hình thái nhiễm độc giáp thường gặp nhất của bướu giáp đa nhân:
  • A. 

   A-Cơn nhiễm độc giáp cấp tính

  • B. 

   B-Cơn bão giáp

  • C. 

   C-Nhiễm độc giáp nặng

  • D. 

   D-Nhiễm độc giáp dưới lâm sàng

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 8. 
  Nguyên nhân của nhiễm độc giáp trong bướu giáp đa nhân:
  • A. 

   A-Nhân tự động

  • B. 

   B-Mô giáp phì đại

  • C. 

   C-Bệnh Basedow trên nền đa nhân giáp

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 9. 
  Nhân tự động trong bướu giáp đa nhân có đặc điểm nào sau đây:
  • A. 

   A-Kích thước thường trên 3 cm

  • B. 

   B-Thường chỉ có một nhân

  • C. 

   C-Thường là nhân đặc

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 10. 
  Một bướu giáp đa nhân diễn tiến lâu ngày tất yếu sẽ dẫn đến:
  • A. 

   A-Chèn ép khí quản và thực quản

  • B. 

   B-Suy giáp

  • C. 

   C-Nhiễm độc giáp

  • D. 

   D-Ung thư giáp

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

Back to Top Back to top