Brommerexamen 1

30 Vragen | Total Attempts: 3402

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Brommerexamen 1

Questions and Answers
 • 1. 
  Het is het beste om de bandenspanning te meten met een warmgereden band.
  • A. 

   Waar

  • B. 

   Niet waar

 • 2. 
  In een tunnel kun je het beste...
  • A. 

   Mistlichten gebruiken voor beter zicht.

  • B. 

   Groot licht gebruiken voor beter zicht.

  • C. 

   Dimlichten gebruiken voor beter zicht.

  • D. 

   Zonder lichten rijden om tegenliggers niet te verblinden.

 • 3. 
  Je mag met een brommer op een autoweg rijden, als je daarmee een minimumsnelheid van 50 kilometer per uur kan halen.
  • A. 

   Waar

  • B. 

   Niet waar

 • 4. 
  Welke beweringen rond de brommobiel zijn niet waar? (meerdere antwoorden mogelijk)
  • A. 

   De maximumsnelheid voor een brommobiel is 45 kilometer per uur.

  • B. 

   Een brommobiel mag niet op het trottoir parkeren.

  • C. 

   Om een brommobiel te besturen moet je in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B.

  • D. 

   De gordeldraagplicht is voor een brommobiel niet van toepassing

 • 5. 
  Met een passagier achterop wordt je remafstand korter dan als je alleen rijdt.
  • A. 

   Waar

  • B. 

   Niet waar

 • 6. 
  Bij het beginnersrijbewijs krijg je strafpunten als je wordt aangehouden.... (meerdere antwoorden mogelijk)
  • A. 

   Vanwege bumperkleven

  • B. 

   Een snelheidsoverschrijding van meer dan dertig kilometer per uur

  • C. 

   Een ongeval waarbij doden of gewonden zijn gevallen

  • D. 

   Vanwege rijden onder invloed

 • 7. 
  Als je niets gedronken hebt, dan.....
  • A. 

   Ben je toch verplicht mee te werken aan een alcoholcontrole

  • B. 

   Hoef je niet mee te werken aan een alcoholcontrole

 • 8. 
  Wat is waar rond het maximale aantal decibel wat een brommer en snorfiets mogen maken bij een controle door de politie? (meer antwoorden mogelijk)
  • A. 

   De snorfiets mag niet meer dan 90 decibel produceren bij een geluidsmeting

  • B. 

   De brommer mag niet meer dan 97 decibel produceren bij een geluidsmeting

  • C. 

   Beide mogen niet meer dan 90 decibel produceren bij een geluidsmeting

 • 9. 
  Welke bewering rond bandenspanning is waar?
  • A. 

   Met een lage bandenspanning bespaar je brandstof

  • B. 

   Met een hoge bandenspanning bespaar je brandstof

  • C. 

   Alleen met de juiste bandenspanning bespaar je brandstof

 • 10. 
  Mag je toeteren of knipperen met de lichten als je kinderen op de weg ziet spelen?
  • A. 

   Nee

  • B. 

   Ja

 • 11. 
  Welke zaken zijn van invloed op je rijvaardigheid? (meerdere antwoorden mogelijk)
  • A. 

   Roken van een jointje

  • B. 

   Drinken van alcohol

  • C. 

   Vermoeidheid

  • D. 

   Slikken van paracetamol (zonder codeïne)

 • 12. 
  Dit verkeersbord staat voor....
  • A. 

   Niet-verplicht fietspad

  • B. 

   Verplicht fietspad

 • 13. 
  Als je betrokken bent bij een ongeval en het is jouw schuld, dan wordt vaak toch alles vergoed door de verzekering.
  • A. 

   Waar

  • B. 

   Niet waar

 • 14. 
  De voorrem is de belangrijkste rem op de brommer.
  • A. 

   Waar

  • B. 

   Niet waar

 • 15. 
  Welke bewering rond groot licht is niet waar?
  • A. 

   Dit mag buiten de bebouwde kom, zolang je ander verkeer niet hindert

  • B. 

   Dit mag zowel binnen als buiten de bebouwde kom, zolang je ander verkeer niet hindert

  • C. 

   Dit mag binnen de bebouwde kom, zolang je ander verkeer niet hindert

 • 16. 
  Welke speciale voorrangsregels gelden niet bij een rouwstoet voorzien van officiële rouwvlaggen? (meerdere antwoorden mogelijk)
  • A. 

   Een bus die van een halte wil wegrijden, moet een rouwstoet voor laten gaan. Dit geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom

  • B. 

   Weggebruikers moeten op een gelijkwaardige kruising voorrang verlenen aan de volgauto's van een rouwstoet

  • C. 

   Een voetganger op een zebrapad moet een naderende rouwstoet voor laten gaan

  • D. 

   Ook het eerste voertuig van de rouwstoet hoeft zich niet aan de normale voorrangsregels te houden

 • 17. 
  Als je met de bromfiets aan de hand loopt, dan ben je....
  • A. 

   Voetganger

  • B. 

   Bestuurder

 • 18. 
  Een voetganger die bij een zebrapad staat, heeft op elk voertuig voorrang.
  • A. 

   Waar

  • B. 

   Niet waar

 • 19. 
  Een voorrangsvoertuig mag alleen gebruikmaken van licht- en geluidssignalen als ze een dringende taak moeten vervullen (bijv. spoedvervoer naar het ziekenhuis)
  • A. 

   Waar

  • B. 

   Niet waar

 • 20. 
  Je mag even kort bij een bushalte stoppen om de weg te vragen.
  • A. 

   Waar

  • B. 

   Niet waar

 • 21. 
  De boete voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden bedraagt EUR.... (vul het juiste getal in)
 • 22. 
  Het maximaal toegestane alcoholpromillage voor bestuurders in Nederland is 0,5. Voor beginnende bestuurders is dit...
  • A. 

   0,01

  • B. 

   0,02

  • C. 

   0,1

  • D. 

   0,2

  • E. 

   0,5

 • 23. 
  Op een rijbaan binnen de bebouwde kom is de maximaal toegestane snelheid voor een bromfiets....
  • A. 

   30 kilometer per uur

  • B. 

   45 kilometer per uur

  • C. 

   55 kilometer per uur

 • 24. 
  Waar staat dit verkeersbord voor?
  • A. 

   Omleiding voor het vrachtverkeer

  • B. 

   Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen

  • C. 

   Plaatsbepaling voor wegwerkzaamheden

 • 25. 
  Wat is de belangrijkste oorzaak voor ongelukken in het verkeer?
  • A. 

   Het wegdek

  • B. 

   De bestuurder

  • C. 

   De weersomstandigheden

  • D. 

   De staat van het voertuig