Bạn Hiểu Kondor Sâu đến Mức Nào

36 cu hi | Total Attempts: 45

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bạn Hiểu Kondor Sâu đến Mức Nào

Dành cho thành viên của Maritime Bank đã sử dụng qua phần mềm Kondor.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hệ thống Kondor+ Mail có thể được sử dụng để chat trực tiếp trong nội bộ ?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Trong một deal Spot, Value Date luôn luôn nhỏ hơn Trade Date.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Kondor có giúp bạn kiểm tra được versioning không ? 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Trong K+ có xem được Conversation Ticket của giao dịch đã done trên Reuter Dealing được hay không ?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Trong Local Position, khi chọn báo cáo theo Group Folder, bạn có xem được chi tiết từng deal không ?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Clearing Mode được thiết lập tại:
  • A. 

   K+

  • B. 

   K+ TP

  • C. 

   MNS

  • D. 

   KGR

 • 7. 
  FX có bao nhiêu loại deal trên Kondor ?
  • A. 

   4

  • B. 

   3

  • C. 

   2

  • D. 

   1

 • 8. 
  Bạn có thể tạo lập Counterparties trên:
  • A. 

   Một phần mềm khác liên kết với K+

  • B. 

   K+

  • C. 

   Không phải A & B

 • 9. 
  Một deal Spot trên Kondor có thể được xác định cùng với deal đối ứng của nó bằng:
  • A. 

   Block Number

  • B. 

   Deal ID

  • C. 

   Ticket ID

  • D. 

   Block ID

 • 10. 
  Kondor hỗ trợ FX các chức năng nào sau đây ? ( Chọn nhiều câu trả lời nếu đúng )
  • A. 

   Quản lý dòng tiền

  • B. 

   Quản lý trạng thái

  • C. 

   Quản lý giao dịch

 • 11. 
  Có bao nhiêu trạng thái deal trên Kondor ?
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   3

 • 12. 
  Kondor Global Report được sử dụng để làm gì ? ( Chọn 2 câu trả lời đúng nhất )
  • A. 

   Kiểm tra hạn mức today

  • B. 

   Kiểm tra hạn mức forward

  • C. 

   Kiểm tra hạn mức thanh toán

  • D. 

   Kiểm tra hạn mức đối tác

 • 13. 
  Thao tác thông thường để insert một FX ticket trên RD vào K+, bạn chọn:
  • A. 

   Deal capture -> Money Market

  • B. 

   Deal capture -> Bond

  • C. 

   Deal capture -> Forex

 • 14. 
  Để kiểm tra Cash Flow trên Kondor, bạn cần chọn
  • A. 

   Applications -> Local Positions

  • B. 

   Applications -> Realtime Manager -> Cash Flows

  • C. 

   Report Manager -> Cash Flows

  • D. 

   Applications -> Report Manager -> Cash Flows

 • 15. 
  Để thực hiện nhập deal từ Blotter, bạn chọn
  • A. 

   Communication -> Blotters -> Forex

  • B. 

   Realtime Manager -> Local Positions -> Forex

  • C. 

   Communication -> Tools -> Blotters

  • D. 

   Realtime Manager -> Ticket

 • 16. 
  Để tính toán ngày trong Kondor, ta sử dụng tính năng
  • A. 

   Calculators -> Scientific

  • B. 

   Calculators -> Date

  • C. 

   Calculators -> Cost of Carry

 • 17. 
  Xem báo cáo P/L Swap và Forward trên Kondor, ta chọn:
  • A. 

   Report Manager -> Reports -> Customized -> RPFX_FO006

  • B. 

   Report Manager -> Reports -> Open Reports -> RPFX_FO006

  • C. 

   Report Manager -> Reports -> Customized -> Open Reports -> RPFX_FO006

 • 18. 
  Kiểm tra cấu trúc cây trên Kondor, ta chọn:
  • A. 

   Applications -> Data Managers -> Organizations

  • B. 

   Applications -> Organizations

  • C. 

   Applications -> Report Manager -> Organizations

  • D. 

   Applications -> Report Manager -> Data Managers -> Organizations

 • 19. 
  Cấu trúc được thiết lập trên Kondor là:
  • A. 

   Branch > Portfolio > Folder

  • B. 

   Portfolio > Folder > Branch

  • C. 

   Folder > Portfolio > Branch

  • D. 

   Branch > Folder > Portfolio

 • 20. 
  Holiday được setup tại:
  • A. 

   Deal Capture -> Applications -> Data Managers

  • B. 

   Deal Capture -> Applications -> Administration

  • C. 

   Deal Capture -> Applications -> Treasury Manager

 • 21. 
  Khi key deal Forward, thông tin nào sau đây là ngày đến hạn của giao dịch trong K+:
  • A. 

   Trade Date

  • B. 

   Value Date

  • C. 

   Option Date

  • D. 

   Maturity Date

 • 22. 
  Phần nào là lợi nhuận của bộ phận Sales/ trên một đơn vị khối khối lượng trong giao dịch Spot :
  • A. 

   Spot Rate

  • B. 

   Spot Margin

  • C. 

   Client Spot

 • 23. 
  Trong Local Position, bạn chỉ có thể thiết lập báo cáo bằng loại Currency nào:
  • A. 

   VND

  • B. 

   EUR

  • C. 

   USD

  • D. 

   Bất kỳ loại currency nào được lựa chọn

 • 24. 
  Báo cáo Cash Flow trong K+ chỉ xem được cho các sản phẩm:
  • A. 

   Spot

  • B. 

   FX Swap

  • C. 

   Forward

  • D. 

   A & B & C

  • E. 

   Tuỳ theo lựa chọn của bạn

 • 25. 
  Trong báo cáo Cross Position, bạn có thể:
  • A. 

   Xem các báo cáo cho ngoại tệ against ngoại tệ

  • B. 

   Xem các báo cáo cho ngoại tệ against VND

  • C. 

   Tuỳ lựa chọn của bạn

Back to Top Back to top