Blir Du å Stå På C++ Eksamen?

25 Sprsml | Total Attempts: 65

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Blir Du å Stå På C++ Eksamen?

Basic, immediate and expert c++ questions!


Questions and Answers
 • 1. 
  C++ er et ....
  • A. 

   Prosedyreorientert språk

  • B. 

   Objektorientert språk

  • C. 

   Begge deler

 • 2. 
  Int a=10; int b=20;if(!(a  cout << "JA";} else {  cout << "NEI";}
  • A. 

   JA

  • B. 

   NEI

 • 3. 
  Hvem er regnet som c++'s far?
  • A. 

   Jean Icbeah

  • B. 

   James Gosling

  • C. 

   Bjarne Stroustrup

 • 4. 
  Variabler som er deklarert, men ikke initialisert inneholder
  • A. 

   blank

  • B. 

   Null

  • C. 

   "søppel" verdier

  • D. 

   Ingenting - de er tomme

 • 5. 
  Array indeksering starter alltid på
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   2

  • D. 

   \0

 • 6. 
  Variabelnavn kan starte med et tall
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Variabler må deklareres før de kan brukes?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Hvilken av de følgende evalueres først?
  • A. 

   &&

  • B. 

   ||

  • C. 

   !

 • 9. 
  Valider følgende : !(1 &&0 || !1)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

  • C. 

   Invalid

 • 10. 
  Which command properly allocates memory?
  • A. 

   Char *a=new char[20];

  • B. 

   Char a=new char[20];

  • C. 

   Char a=new char(20.0);

 • 11. 
  Hvem var statsminister i norge fra 1981-1986?
  • A. 

   Odvar Nordli

  • B. 

   Gro Harlem Brundtland

  • C. 

   Kåre Willoch

 • 12. 
  Hva heter Norges største LAN-party?
  • A. 

   Three Gatherings

  • B. 

   The Gathering

  • C. 

   The Gatering

  • D. 

   Ingen av delene

 • 13. 
  Vil følgende kompilere:for(;;){  cout << 0;}
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nei

  • C. 

   Kanskje

 • 14. 
  What character terminates all character array strings?
  • A. 

   \0

  • B. 

   .

  • C. 

   \END

 • 15. 
  If you push the numbers (in order) 1, 3, and 5 onto a stack, which pops out first?
  • A. 

   5

  • B. 

   1

  • C. 

   3

 • 16. 
  Fullfør setningen:Slu som
  • A. 

   En katt

  • B. 

   Hedvik

  • C. 

   En rev

 • 17. 
  Hvor kommer mangoen opprinelig fra?
  • A. 

   - Bolivia

  • B. 

   - Hellas

  • C. 

   - Vietnam

  • D. 

   - India

 • 18. 
  Hva heter den stakkars kelneren i Hotell i Særklasse?
  • A. 

   - Antonio

  • B. 

   - Manuel

  • C. 

   - Señor Piccolo

  • D. 

   - Rafael

 • 19. 
  Hvilket land kommer Smirnoff fra?
  • A. 

   - USA

  • B. 

   - Finland

  • C. 

   - Russland

  • D. 

   - Canada

 • 20. 
  Må using namespace std; være med for å få kompilert koden?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nei

  • C. 

   Kommer an på

 • 21. 
  Hva er forskjellen mellom en struct og en class?
  • A. 

   Struct kan kun inneholde variabler

  • B. 

   Class er objektorientert, det er ikke struct

  • C. 

   Struct er default public, class er default private

  • D. 

   Struct bruker mer minne

 • 22. 
  Hvor mange ganger har Norge vunnet MGP?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 23. 
  Hva spiser danskene tradisjonelt på julaften?
  • A. 

   - Pannekaker

  • B. 

   - Elg

  • C. 

   - And

  • D. 

   - Gris

 • 24. 
  Hva er det største tallet som kan lagres i en unsigned int ?
  • A. 

   32767

  • B. 

   65535

  • C. 

   48368

 • 25. 
  Hvem er den kuleste quizkongen?
  • A. 

   Bernt-Johan

  • B. 

   Bernt-Johan

  • C. 

   Bernt-Johan

  • D. 

   Alle over

Back to Top Back to top