Biologija Za Prijemni

45 Pitanja | Total Attempts: 387

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Biologija Za Prijemni

ae da vidimo koliko znam bishu...


Questions and Answers
 • 1. 
  Bioloshka disciplina koja se bavi prouchavanjem organizacije celije se naziva:
  • A. 

   Histologija

  • B. 

   Genetika

  • C. 

   Citologija

  • D. 

   Ornitologija

 • 2. 
  Za zive sisteme mozemo da kazemo da su:
  • A. 

   Dinamicki i zatvoreni

  • B. 

   U materijalnoj i energetskoj izolaciji od sredine u kojoj zive

  • C. 

   Staticki i stabilni

  • D. 

   Dinamicki, stabilni i otvoreni

 • 3. 
  Celije stalno razmenjuju materije i energiju sa sredinom u kojoj zive jer:
  • A. 

   Unose kiseonik

  • B. 

   Unose hranljive materije

  • C. 

   Oslobadjaju energiju

  • D. 

   Jedan deo svojih produkata luce van celije

 • 4. 
  Osnovna morfoloska i funkcionalna jedinica zive materije je:
  • A. 

   Celija

  • B. 

   Tkivo

  • C. 

   Jedinka

  • D. 

   Populacija

 • 5. 
  Pojam celijske populacije podrazumeva:
  • A. 

   Iskljucivo telesne (somatske) celije jednog organizma

  • B. 

   Celije razlicitih morfoloskih i funkcionalnih karakteristika

  • C. 

   Celije istih ili slicnih morfoloskih karakteristika

  • D. 

   Samo polne (gametske) celije jednog organizma

 • 6. 
  Koji od navedenih elemenata ima veliki znacaj u izgradnji nukleinskih kiselina:
  • A. 

   Sumpor

  • B. 

   Kalcijum

  • C. 

   Azot

  • D. 

   Kalijum

 • 7. 
  Element sumpor:
  • A. 

   Ulazi u sastav nukleinskih kiselina

  • B. 

   Predstavlja glavni sastojak Hb

  • C. 

   Je vazan sastojak nekih aminokiselina

  • D. 

   Ulazi u sastav hlorofila

 • 8. 
  Vazan sastojak Hb je:
  • A. 

   Mg

  • B. 

   K

  • C. 

   Ca

  • D. 

   Fe

 • 9. 
  Podela elementata koji su prisutni u celijama na mikroelemente i makroelemente je izvrsena prema:
  • A. 

   Velicini njihovih atoma

  • B. 

   Njihovom znacaju za celiju i organizam

  • C. 

   Nacinu njihovog transporta kroz membranu

  • D. 

   Kolicini tih elemenata

 • 10. 
  ZAOKRUZI TACNU RECENICU:
  • A. 

   Voda je univerzalni rastvarac mnogih organskih i neorganskih supstanci

  • B. 

   Metabolicki aktivnije celije sadrze manju kolicinu vode

  • C. 

   Kolicina vode u celijama se tokom starenja ne menja

  • D. 

   Sve celije i tkiva jednog organizma imaju jednaku kol. vode

 • 11. 
  Koji je od navedenih prostih secera pentoza:
  • A. 

   Glukoza

  • B. 

   Fruktoza

  • C. 

   Galaktoza

  • D. 

   Riboza

 • 12. 
  Glavni izvor energije za celije i citav organizam su:
  • A. 

   Heksoze

  • B. 

   Prosti lipidi

  • C. 

   Aminokiseline

  • D. 

   Nukleotidi

 • 13. 
  Koji su od navedenih secera disaharidi:
  • A. 

   Celuloza

  • B. 

   Laktoza

  • C. 

   Maltoza

  • D. 

   Saharoza

 • 14. 
  Rezervni oblik secera kod biljaka je:
  • A. 

 • 15. 
  Lipidi su organska jedinjenja cije su najznacajnije komponente:
  • A. 

   Alkoholi i a.k.

  • B. 

   Alkoholi i nuk. kis.

  • C. 

   Alkoholi i azotne baze

  • D. 

   Alkoholi i masne kis.

 • 16. 
  U celijama masnog tkiva masti su deponovane u:
  • A. 

   Lizozomima

  • B. 

   Goldzi aparatu

  • C. 

   Citoplazmi u obliku masnih kapljica

  • D. 

   Peroksizomima

 • 17. 
  Kojim hemijskim vezama ce se povezati amino kiseline da bi izgradile polimer:
  • A. 

   Fosfodiestarskim

  • B. 

   Peptidnim

  • C. 

   Glikozidnim

  • D. 

   Vodonicnim

 • 18. 
  Koliko razlicitih proteina moze da se sintetise od 20 tipova a.k.:
  • A. 

   100000

  • B. 

   1000000

  • C. 

   1000000000

  • D. 

   Neograniceno

 • 19. 
  Da bi molekul bio bioloski aktivan treba:
  • A. 

   Samo da ima sekundarnu strukturu

  • B. 

   Dovoljno je da ima primarnu strukturu

  • C. 

   Da bude uvek povezan sa odg. secerom

  • D. 

   Da ima sek. terc. nekad i kvartarnu strukturu

 • 20. 
  Slozeni proteini:
  • A. 

   Se sastoje iz vise polipeptidnih lanaca

  • B. 

   Se obrazuju spajanjem prostih proteina sa drugim neproteinskim molekulima

  • C. 

   Su albumini

  • D. 

   Su globulini

 • 21. 
  Koji su od navedenih molekula proteini:
  • A. 

   Enzimi

  • B. 

   Hormoni

  • C. 

   Antitela

  • D. 

   Toksini

 • 22. 
  Pored mnogobrojnih uloga proteini su i:
  • A. 

   Nosioci nasledne informacije

  • B. 

   Glavni izvor energije za celiju i organizam

  • C. 

   Zastitnici organizma od stranih materija i celija

  • D. 

   Gradivne komponente cel. zida biljaka

 • 23. 
  Proteini mogu da:
  • A. 

   Prenose O2

  • B. 

   Katalizuju hem. reakcije

  • C. 

   Obezbedjuju selektivnu propustljivost membrane

  • D. 

   Primaju i prenose signale

 • 24. 
  U sastav glikolipida ulaze:
  • A. 

   Masti i seceri

  • B. 

   Belancevine i seceri

  • C. 

   Masti i belancevine

  • D. 

   Polisaharidi

 • 25. 
  Osn. gradivne komponente svih cel. membrana su:
  • A. 

   U.h. i lipidi

  • B. 

   Polinukleotidi i lipidi

  • C. 

   U.h i proteini

  • D. 

   Fosfolipidi i proteini