Biologi Prøve Afsluttende

47 Sprgsml | Total Attempts: 83

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Biologi Prve Afsluttende

Der er 47 spørgsmål. Du kan opnå 170 points - og skal have 100 points for at "bestå" testen.Du må gerne få en til at læse op, men du skal selv svare på spørgsmåleneDu har 60 minutter fra du trykker på start.Du må bruge alle hjælpemidlerGo' fornøjelse :)


Questions and Answers
 • 1. 
  Det første liv på jorden var bakterier
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Hvilken klasse indeholder flest forskellige dyr?
  • A. 

   Krybdyr

  • B. 

   Mider

  • C. 

   Insekter

  • D. 

   Pattedyr

 • 3. 
  Dækfrøet eller Nøgenfrøet?
  • A. 

   Dækfrøet

  • B. 

   Nøgenfrøet

 • 4. 
  Hvad passer på  gul anemone (3 markeringer)?
  • A. 

   En-kimbladet

  • B. 

   To-kimbladet

  • C. 

   3-tallig blomst

  • D. 

   5-tallig blomst

  • E. 

   Bladene er bue- eller ligenervede

  • F. 

   Bladene er håndnervede

 • 5. 
  En organisme der selv skaffer sig selv det stof og den energi, der er nødvendig for at opretholde livet er:
  • A. 

   Heterotrof

  • B. 

   Autotrof

 • 6. 
  Nævn faserne ved "fuldstændig forvandling" hos insekter (4 markeringer)
  • A. 

   æg

  • B. 

   Foster

  • C. 

   Juvenil

  • D. 

   Larve

  • E. 

   Puppe

  • F. 

   Forvandling

  • G. 

   Voksen

 • 7. 
  Hvilken livsvarighed har en plante, der lever mange år og kan blomstre flere gange?
  • A. 

   Enårig

  • B. 

   Mangeårig

  • C. 

   Flerårig / staude

 • 8. 
  Hvilken type formering viser billedet?
  • A. 

   Frøformering

  • B. 

   Generativ formering

  • C. 

   Vegetativ formering

  • D. 

   Grøn formering

 • 9. 
  Hvilken type spredning?
  • A. 

   Vandspredning

  • B. 

   Vindspredning

  • C. 

   Dyrespredning

  • D. 

   Selvspredning

 • 10. 
  Hvad består kimen af (4 markeringer)?
  • A. 

   Frøskal

  • B. 

   Frøhvide

  • C. 

   Kimrod

  • D. 

   Kimstængel

  • E. 

   Kimblade

  • F. 

   Kimknop

 • 11. 
  For at spire kræver frø: Vand, Varme, Lys/Mørke og ?
 • 12. 
  Frø skal opbevares (2 markeringer)
  • A. 

   Køligt

  • B. 

   Varmt

  • C. 

   Tørt

  • D. 

   Fugtigt

 • 13. 
  Fototropisme er: Bevægelser der påvirkes af lys og får blade / stængler til af søge imod det
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Hvad hedder den vigtigste proces i bladene?
 • 15. 
  Hvor i cellen foregår fotosyntesen?
  • A. 

   Cellekernen

  • B. 

   Mitochondrierne

  • C. 

   Grønkornene

  • D. 

   Vakuolen

 • 16. 
  Der kan kun ske fotosyntese når spalteåbningerne er åbne (CAM-planter undtaget)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Hvad kommer ind og ud af bladenes spalteåbninger (3 markeringer)?
  • A. 

   CO2 - kuldioxid

  • B. 

   O2 - ilt

  • C. 

   NH4+ - ammonium

  • D. 

   K+ - kalium

  • E. 

   H2PO4- - dihydrogenfosfat

  • F. 

   H20 - vanddamp

 • 18. 
  Hvordan afkøles planter? 
  • A. 

   Ved fordampning gennem bladenes spalteåbninger

  • B. 

   Om natten når solen går ned

  • C. 

   Bladene skygger for hinanden

  • D. 

   Enzymer nedkøler planten når de arbejder

 • 19. 
  Enzymer er "igangsættere", der får kemiske processer til at forløbe uden selv at blive brugt
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Enzymer er nødvendige for frøspiring, vækst m.m. Ved hvilke temperaturer kan de arbejde?
  • A. 

   Mellem ca. -18 og +40-45 grader C. Bedst ved omkring 25 C

  • B. 

   Over 0 grader C. Bedst ved 50 C

  • C. 

   Under 100 grader C. Bedst ved 50 C

  • D. 

   Arbejder lige godt ved alle temperaturer

 • 21. 
  Hvad hedder den proces, der får vand til at sive ind i rødder?
 • 22. 
  Hvilken funktion har rodhårszonen (2 markeringer)?
  • A. 

   Udskiller ilt

  • B. 

   Optager vand

  • C. 

   Beskytter vækstpunktet

  • D. 

   Danner nye celler

  • E. 

   Optager næring

 • 23. 
  Hvad hedder processsen der giver planter energi til at vokse, optage næringsstoffer m.m.
  • A. 

   Osmosen

  • B. 

   Åndingen / Respirationen

  • C. 

   Fotosyntesen

  • D. 

   Mitosen

  • E. 

   Meiosen

 • 24. 
  Hvad hedder de organeller i cellen hvor åndingen / respirationen sker?
  • A. 

   Grønkorn

  • B. 

   Ribosomer

  • C. 

   Vakuole

  • D. 

   Cellekerne

  • E. 

   Mitochondrier

  • F. 

   Stivelseskorn

 • 25. 
  Hvad hedder de kar, der transporterer sukker?