Bibelquiz - Andre Runde

25 Sprsml | Total Attempts: 77

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bibelquiz - Andre Runde

Vis bibelkunnskap og vinn en iPad.Du har seks minutter på deg til å besvare 25 spørsmålDe 5 beste går videre til finalenLykke til!


Questions and Answers
 • 1. 
  Hva betyr navnet Peter?
  • A. 

   Klippen

  • B. 

   Kefas

  • C. 

   Simon

  • D. 

   Kirken

  • E. 

   Disippel

 • 2. 
  Hvor mange salmer finner du i Salmenes bok?
  • A. 

   130

  • B. 

   145

  • C. 

   150

  • D. 

   125

  • E. 

   160

 • 3. 
  Hvor mange brev skrev Paulus?
  • A. 

   12

  • B. 

   14

  • C. 

   11

  • D. 

   13

  • E. 

   15

 • 4. 
  Hvor mange kapitler er det i Markus?
  • A. 

   15

  • B. 

   21

  • C. 

   19

  • D. 

   14

  • E. 

   16

 • 5. 
  Hva var dronning Esters jødiske navn?
  • A. 

   Hadassa

  • B. 

   Mirjam

  • C. 

   Tamar

  • D. 

   Orpah

  • E. 

   Silla

 • 6. 
  Hva var klokka da Jesus døde?
  • A. 

   9.00 (den tredje time)

  • B. 

   11.00 (den femte time)

  • C. 

   15.00 (den niende time)

  • D. 

   13.00 (den sjuende time)

  • E. 

   12.00 (den sjette time)

 • 7. 
  Hva het han som ble 969 år gammel?
  • A. 

   Adam

  • B. 

   Kenan

  • C. 

   Mahalalel

  • D. 

   Lamek

  • E. 

   Metusalah

 • 8. 
  Hvorfor drog Abraham til Egypt?
  • A. 

   For å flykte fra en krigersk konge

  • B. 

   Fordi det var hungersnød i Kanaan

  • C. 

   For å drive handel med egypterne

  • D. 

   Fordi han ble tatt til fange og ført til Egypt

  • E. 

   Fordi kona var egyptisk

 • 9. 
  Hva het sønnene Jakob fikk med Rakel?
  • A. 

   Aser og Juda

  • B. 

   Gad og Issakar

  • C. 

   Simon og Ruben

  • D. 

   Josef og Benjamin

  • E. 

   Levi og Sebulon

 • 10. 
  Hvem var moren til profeten Samuel?
  • A. 

   Eva

  • B. 

   Sara

  • C. 

   Hanna

  • D. 

   Rebekka

  • E. 

   Rakel

 • 11. 
  Hva het kona til Moses?
  • A. 

   Sippora

  • B. 

   Rebekka

  • C. 

   Hanna

  • D. 

   Jokebed

  • E. 

   Rahab

 • 12. 
  Hva het broren til Marta og Maria?
  • A. 

   Lasarus

  • B. 

   Peter

  • C. 

   Andreas

  • D. 

   Sakkeus

  • E. 

   Jairus

 • 13. 
  Hvor kan vi lese om "den gode kone"?
  • A. 

   Salme 47

  • B. 

   Predikanten 9

  • C. 

   Høysangen 3

  • D. 

   Ordspråkene 31

  • E. 

   Rut 2

 • 14. 
  Hva het kongen som kastet Daniel i løvehulen?
  • A. 

   Belsasar

  • B. 

   Darius

  • C. 

   Xerxes

  • D. 

   Nebukadnesar

  • E. 

   Ahasverus

 • 15. 
  Hvor står Bergprekenen?
  • A. 

   Matt 5-7

  • B. 

   Luk 11-13

  • C. 

   Joh 15-17

  • D. 

   Mark 3-4

  • E. 

   Luk 7-8

 • 16. 
  Hva het han som ble steinet for sin tro på Jesus og ble den første martyren?
  • A. 

   Johannes

  • B. 

   Barnabas

  • C. 

   Jakob

  • D. 

   Timoteus

  • E. 

   Stefanus

 • 17. 
  Hva symboliserer tornebuskene i såmannslignelsen?
  • A. 

   Djevelens listige angrep

  • B. 

   Tidens bekymring og rikdommens bedrag

  • C. 

   Trengsel og forfølgelse

  • D. 

   Folkets sløve hjerte og blinde øyne

  • E. 

   Verdens forlokkende gleder

 • 18. 
  Hvem av disiplene kalles også Levi?
  • A. 

   Johannes

  • B. 

   Thomas

  • C. 

   Matteus

  • D. 

   Taddeus

  • E. 

   Peter

 • 19. 
  Hva betyr "Eli, Eli, lama sabaktani"?
  • A. 

   "Jeg tørster"

  • B. 

   "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?"

  • C. 

   "Far, i dine hender overgir jeg min ånd"

  • D. 

   "Det er fullbrakt"

  • E. 

   "Far, tilgi dem. For de vet ikke hva de gjør"

 • 20. 
  Hvor var Johannes da han skrev Johannes' Åpenbaring?
  • A. 

   Patmos

  • B. 

   Salamis

  • C. 

   Samos

  • D. 

   Aten

  • E. 

   Efesus

 • 21. 
  Hvordan lyder Bibelens siste vers?
  • A. 

   Amen, ja kom, Herre Jesus! Amen!

  • B. 

   Se, jeg kommer snart! Amen!

  • C. 

   På den dag skal han komme med skyene. Amen!

  • D. 

   Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen.

  • E. 

   Må fredens Gud fylle dere med all forstand! Amen.

 • 22. 
  Hvor mange steiner hadde David i veska da han gikk mot Goliat?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 23. 
  Hva het han som ble mannen til Rut?
  • A. 

   Obed

  • B. 

   Isai

  • C. 

   Bosra

  • D. 

   Boas

  • E. 

   Elkana

 • 24. 
  Hvor gammel ble Moses?
  • A. 

   90 år

  • B. 

   100 år

  • C. 

   120 år

  • D. 

   135 år

  • E. 

   162 år

 • 25. 
  Hva het byen hvor Jesus samtalte med en kvinne ved en brønn?
  • A. 

   Betania

  • B. 

   Samaria

  • C. 

   Kapernaum

  • D. 

   Sykar

  • E. 

   Jeriko

Back to Top Back to top