Bibelquiz - Første Runde

25 Sprsml | Total Attempts: 219

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bibelquiz - Første Runde

Du har seks minutter på deg til å besvare 25 spørsmålKlarer du over 80 % riktige, går du videre til neste rundeVinneren får en iPad


Questions and Answers
 • 1. 
  Hvor mange bøker er det i GT?
  • A. 

   41

  • B. 

   27

  • C. 

   39

  • D. 

   35

  • E. 

   29

 • 2. 
  Hvor mange bøker er det i hele Bibelen?
  • A. 

   70

  • B. 

   66

  • C. 

   59

  • D. 

   81

  • E. 

   60

 • 3. 
  Hvor står "Juleevangeliet"
  • A. 

   Matt 1

  • B. 

   Joh 1

  • C. 

   Mark 1

  • D. 

   Luk 2

  • E. 

   Matt 2

 • 4. 
  Hva het Adam og Evas eldste sønn?
  • A. 

   Noa

  • B. 

   Kain

  • C. 

   Set

  • D. 

   Abel

  • E. 

   Jared

 • 5. 
  I hvilken by bodde Jesus som voksen?
  • A. 

   Betlehem

  • B. 

   Nasaret

  • C. 

   Betania

  • D. 

   Betsaida

  • E. 

   Kapernaum

 • 6. 
  Hvem av disse var ikke blant de tolv disiplene?
  • A. 

   Matteus

  • B. 

   Judas

  • C. 

   Taddeus

  • D. 

   Bartolomeus

  • E. 

   Markus

 • 7. 
  Hva brukte Jesus da han mettet 5000?
  • A. 

   3 fisker og 4 brød

  • B. 

   5 fisker og 2 brød

  • C. 

   4 fisker og 4 brød

  • D. 

   2 fisker og 5 brød

  • E. 

   3 fisker og 6 brød

 • 8. 
  Hva het sønnene til Isak?
  • A. 

   Kain og Abel

  • B. 

   Josef og Benjamin

  • C. 

   Moses og Aron

  • D. 

   Jakob og Esau

  • E. 

   David og Goliat

 • 9. 
  Hvor gammel var Jesus da han var i templet for første gang?
  • A. 

   10 år

  • B. 

   27 år

  • C. 

   12 år

  • D. 

   30 år

  • E. 

   19 år

 • 10. 
  Hva het gutten som sa: "Tal Herre, din tjener hører."?
  • A. 

   Samson

  • B. 

   Samuel

  • C. 

   Elias

  • D. 

   Moses

  • E. 

   David

 • 11. 
  For hvem er det, ifølge Rom 8:1, ingen fordømmelse?
  • A. 

   For dem som er i Kristus Jesus

  • B. 

   For dem som er under loven

  • C. 

   For dem som er Guds barn

  • D. 

   For dem som holder de 10 bud

  • E. 

   For dem som elsker Herren

 • 12. 
  Hva handler Sal 119 først og fremst om?
  • A. 

   Himmelen

  • B. 

   Jesu lidelser

  • C. 

   Guds rettferdighet

  • D. 

   Guds ord

  • E. 

   Guds dom

 • 13. 
  Hva kalles 2 Mosebok på engelsk?
  • A. 

   Genesis

  • B. 

   Leviticus

  • C. 

   Gospel

  • D. 

   Exodus

  • E. 

   Deuteronomy

 • 14. 
  Hvilket språk er Det nye testamentet opprinnelig skrevet på?
  • A. 

   Hebraisk

  • B. 

   Jødisk

  • C. 

   Gresk

  • D. 

   Latin

  • E. 

   Arameisk

 • 15. 
  Hvem var den første som bygde et tempel for Gud i Jerusalem?
  • A. 

   David

  • B. 

   Herodes

  • C. 

   Samuel

  • D. 

   Esra

  • E. 

   Salomo

 • 16. 
  På hvilken dag skapte Gud sola, månen og stjernene?
  • A. 

   Første dag

  • B. 

   Andre dag

  • C. 

   Tredje dag

  • D. 

   Fjerde dag

  • E. 

   Femte dag

 • 17. 
  Hva het søsteren til Moses?
  • A. 

   Maria

  • B. 

   Ester

  • C. 

   Rut

  • D. 

   Tamar

  • E. 

   Miriam

 • 18. 
  Hva het faren til Jakob og Johannes?
  • A. 

   Mika

  • B. 

   Sebedeus

  • C. 

   Josva

  • D. 

   Moses

  • E. 

   Sakarja

 • 19. 
  Hvilke gaver hadde de vise menn med seg?
  • A. 

   Gull, sølv og bronse

  • B. 

   Perler, silkebånd og røkelse

  • C. 

   Sølv, festkledninger og myrra

  • D. 

   Gull, røkelse og myrra

  • E. 

   Gull, ringer og salve

 • 20. 
  I hvilken elv døpte Johannes?
  • A. 

   Nilen

  • B. 

   Jordan

  • C. 

   Eufrat

  • D. 

   Tigris

  • E. 

   Galileabekken

 • 21. 
  Hva het tolleren i Jeriko som fikk livet forandret etter møte med Jesus?
  • A. 

   Levi

  • B. 

   Sakarja

  • C. 

   Jairus

  • D. 

   Sakkeus

  • E. 

   Lasarus

 • 22. 
  Hvor ble Jesus født?
  • A. 

   Betlehem

  • B. 

   Nasaret

  • C. 

   Jerusalem

  • D. 

   Kapernaum

  • E. 

   Sikem

 • 23. 
  Fullfør verset:I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og ...
  • A. 

   Ordet ble en gud

  • B. 

   Ordet ble menneske

  • C. 

   Ordet var Gud

  • D. 

   Ordet er Guds ord

  • E. 

   Ordet frigjør

 • 24. 
  Hvem av disiplene er kjent som "tvileren"?
  • A. 

   Jakob

  • B. 

   Andreas

  • C. 

   Johannes

  • D. 

   Peter

  • E. 

   Thomas

 • 25. 
  Hvem har skrevet Hebreerbrevet?
  • A. 

   Paulus

  • B. 

   Peter

  • C. 

   Johannes

  • D. 

   Vi vet ikke

  • E. 

   Matteus

Back to Top Back to top