Bibel Quiz

29 Sprsml | Total Attempts: 1607

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bibel Quiz

Velkommen til denne Bibel Quizen! Finn ut hvor mye du vet om Bibelen! Alle spørsmålene i denne Quizen er spørsmål hentet fra Bibelen Du kan også ta en test på deg selv om du skulle ha tatt nettbibelskolen! Denne siden er knyttet opp i mot www.nettbibelskolen.com og www.bibelundervisning.com Noe av teksten er på engelsk, men alle spørsmålene er på norsk! NB! Husk å skriv skritsteder slik 1Mos 2:4 , ikke: 1Mos2-4 eller 1Mos 2,4, ellers vil svare bli registert som feil. ----------------------------------------------------------------------- ---------------


Questions and Answers
 • 1. 
  Hva betyr ordet: Evangeliet?
  • A. 

   Utfrielse

  • B. 

   Frelse

  • C. 

   Fri fra evig fortapelse

  • D. 

   Gode nyheter

  • E. 

   Å få et nytt liv

 • 2. 
  Hvem fikk tilnavnet: "En mann etter Guds hjerte?
  • A. 

   Peter

  • B. 

   Moses

  • C. 

   Johannes (apostel)

  • D. 

   David

  • E. 

   Abraham

 • 3. 
  Hvem var sannsynligvis djevelen før han falt?
  • A. 

   En engel

  • B. 

   En brølende løve

  • C. 

   En stjerne

  • D. 

   En av Guds sønner

  • E. 

   En slange

 • 4. 
  Hva er det som driver all frykt ut? Det er Johannes som sier dette!
 • 5. 
  Hva betyr det greske ordet Sozo (sōzō, sode'-zo)
  • A. 

   Glede

  • B. 

   Guds kjærlighet

  • C. 

   Fred

  • D. 

   Frelse, helhet, helbredelse

  • E. 

   Sannhet, sannheten

 • 6. 
  Hva var det Pauls sa (til Timoteus) var roten til alt ondt?
  • A. 

   Penger

  • B. 

   Frykt

  • C. 

   Stolthet

  • D. 

   Kjærlighet til penger (pengekjærhet)

  • E. 

   Å ikke adlyde Gud

 • 7. 
  Hva er betyr det arameiske ordet Mammon?
  • A. 

   Penger, materialisme, rikdom

  • B. 

   Egoisme, selvsentrert

  • C. 

   Fiendskap, hat

  • D. 

   Sjalusi

  • E. 

   Selvhevdelse, stolthet.

 • 8. 
  Fyll ut det som stemmer: Herren er min .......... jeg mangler ingen ting!
 • 9. 
  Hva het broren til Moses?
 • 10. 
  Josef var Abrahams barne barn.
  • A. 

   Riktig

  • B. 

   Feil

 • 11. 
  Hvor mange hovedstammer var det i Israel (i GT).
  • A. 

   10

  • B. 

   13

  • C. 

   12

  • D. 

   7

  • E. 

   11

 • 12. 
  Hvor mange bøker/brev er det i Bibelen?
  • A. 

   67

  • B. 

   56

  • C. 

   66

  • D. 

   44

  • E. 

   39

 • 13. 
  Hvor står dette skriftstedet?  Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen, (husk å skriv skritsteder slik 1Mos 2:4 , ikke: 1Mos2-4 eller 1Mos 2,4)
  • A. 

   Salme 103:2

  • B. 

   Salme 23:5

  • C. 

   Ordspråkene 3:6

  • D. 

   Ordspråkene 17:21

  • E. 

   Salme 91:5

 • 14. 
  Hvem sa/skrev dette? Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt.Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor.
  • A. 

   Peter

  • B. 

   David

  • C. 

   Moses

  • D. 

   Jeremia

  • E. 

   Salomo

 • 15. 
  Hvem skrev Hebreerbrevet?
  • A. 

   Paulus

  • B. 

   Johannes

  • C. 

   Forfatter er ikke identifisert

  • D. 

   Peter

  • E. 

   Lukas

 • 16. 
  Hvem skrev Apostlenes gjerninger?
  • A. 

   Paulus

  • B. 

   Matteus

  • C. 

   Johannes

  • D. 

   Lukas

  • E. 

   Markus

 • 17. 
  Hvem sa/skrev dette?Klippen! Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.
  • A. 

   Moses

  • B. 

   Abraham

  • C. 

   David

  • D. 

   Paulus

  • E. 

   Salomo

 • 18. 
  Hvor står dette? Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. (husk å skriv skritsteder slik 1Mos 2:4, ikke 1Mos2-4 eller 1Mos 2,4)
 • 19. 
  Maria og Josef hadde nettopp giftet seg da Maria ble gravid med Jesus.
  • A. 

   Dette er sant?

  • B. 

   Dette er feil

 • 20. 
  Hvilket kapittel i Bibelen blir kalt for kjærlighetens kapittel? (husk å skriv skritsteder slik 1Mos 2)
  • A. 

   Joh 3

  • B. 

   Apg 12

  • C. 

   1Kor 13

  • D. 

   1Joh 4

  • E. 

   Matt 7

 • 21. 
  Hva er kalt den gylne regel?
  • A. 

   Derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for dem.

  • B. 

   Du skal ikke ha andre Guder enn meg Du skal ikke stjele Du skal ikke myrde Etc...

  • C. 

   For så høyst har Gud elsket verden at han gav....

  • D. 

   ....Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.

  • E. 

   Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.

 • 22. 
  Hva het Abrahams sønn som han fikk med Sara?Skriv dette inn under:
 • 23. 
  Hvem blir kalt de troendes far (troens far)?
  • A. 

   Adam

  • B. 

   Jesus

  • C. 

   Abraham

  • D. 

   Moses

  • E. 

   David

 • 24. 
  Fyll ut det som stemmer:Jesus sa: Alt er mulig for den som....
 • 25. 
  Hvor mange år hadde kvinnen som Jesus helbredet fra blødninger, vært syk?
  • A. 

   11 år

  • B. 

   12 år

  • C. 

   14 år

  • D. 

   30 år

  • E. 

   7 år

Back to Top Back to top