BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: TRỢ LÝ KIỂM TOÁN CÓ KINH NGHIỆM (01 ĐẾN 02 NĂM) (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: TRỢ LÝ KIỂM TOÁN CÓ KINH NGHIỆM (01 ĐẾN 02 NĂM) (Phần 1)
60 câu hỏi
90 Phút
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: TRỢ LÝ KIỂM TOÁN CÓ KINH NGHIỆM (01 ĐẾN 02 NĂM) (Phần 1)


Bài kiểm tra dài gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 90 phút, bao gồm các nội dung sau:
  1. Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam
  2. Kế toán Việt Nam
  3. Hệ thống thuế Việt Nam
  4. Các luật liên quan gồm luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và luật công đoàn.
Email
Please wait...

Resume Quiz