BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TRƯỞNG/TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÔNG TY QUY MÔ TRUNG BÌNH (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TRƯỞNG/TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÔNG TY QUY MÔ TRUNG BÌNH (Phần 1)
60 câu hỏi
90 Phút
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TRƯỞNG/TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÔNG TY QUY MÔ TRUNG BÌNH (Phần 1)


Bài kiểm tra dài bao gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 90 phút, bao gồm các nội dung sau:
  1. Kế toán Việt Nam
  2. Hệ thống thuế Việt Nam
  3. Các luật liên quan gồm luật doanh nghiệp, luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, luật công đoàn, luật đầu tư và luật hải quan
  4. Kế toán quản trị và quản trị hoạt động
  5. Quản trị tài chính doanh nghiệpPlease wait...

Resume Quiz