BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TRƯỞNG/TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÔNG TY QUY MÔ NHỎ (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TRƯỞNG/TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÔNG TY QUY MÔ NHỎ (Phần 1)
50 câu hỏi
75 Phút
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TRƯỞNG/TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÔNG TY QUY MÔ NHỎ (Phần 1)


Bài thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 75 phút, bao gồm các nội dung sau:
  1. Kế toán Việt Nam
  2. Hệ thống thuế Việt Nam
  3. Các luật liên quan gồm luật doanh nghiệp, luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và luật công đoàn
  4. Quản trị tài chính doanh nghiệpPlease wait...

Resume Quiz