BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TRƯỞNG/TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÔNG TY QUY MÔ LỚN (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TRƯỞNG/TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÔNG TY QUY MÔ LỚN (Phần 1)
60 câu hỏi
115 Phút
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TRƯỞNG/TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÔNG TY QUY MÔ LỚN (Phần 1)


Bài kiểm tra dài bao gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 115 phút, gồm các nội dung sau:
  1. Kế toán Việt Nam
  2. Hệ thống thuế Việt Nam
  3. Các luật liên quan gồm luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật hải quan, luật lao động, luật bảo hiểm bắt buộc và luật công đoàn
  4. Kế toán quản trị và quản trị hoạt động
  5. Quản trị tài chính doanh nghiệpPlease wait...

Resume Quiz