BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN THANH TOÁN/CÔNG NỢ (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN THANH TOÁN/CÔNG NỢ (Phần 1)
40 câu hỏi
40 Phút
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN THANH TOÁN/CÔNG NỢ (Phần 1)


Bài kiểm tra dài bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 40 phút, gồm các nội dung sau:
  1.  Kế toán Việt Nam: gồm các nội dung liên quan đến quy định chung về kế toán, nguyên tắc và cách thức hạch toán liên quan đến việc ghi nhận công nợ, thu chi tiền mặt và thanh toán qua ngân hàng, lập dự phòng phải thu khó đòi
  2. Hệ thống thuế Việt Nam: gồm các quy định cơ bản về luật quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và hóa đơn.
Email
Please wait...

Resume Quiz