BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN DOANH THU (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN DOANH THU (Phần 1)
40 câu hỏi
50 Phút
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN DOANH THU (Phần 1)


Bài kiểm tra dài bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 50 phút, gồm các nội dung sau:

1. Kế toán Việt Nam: gồm các nội dung liên quan đến quy định chung về kế toán, nguyên tắc và cách thức hạch toán liên quan đến doanh thu.
2. Hệ thống thuế Việt Nam: gồm các quy định cơ bản về luật quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu và hóa đơn.Please wait...

Resume Quiz