BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (Phần 1)
40 câu hỏi
120 Phút
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (Phần 1)

Bài kiểm tra dài bao gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 120 phút, gồm các nội dung sau:
  1. Tài chính doanh nghiệp
  2. Quản trị tài chính doanh nghiệp
  3. Các quy định cơ bản về kế toán tài chính
  4. Kế toán quản trị và quản trị hoạt động
  5. Các quy định cơ bản về hệ thống thuế Việt Nam
  6. Quản trị rủi ro tài chính
  7. Luật doanh nghiệp
  8. Chiến lược kinh doanh
  9. Quản trị doanh nghiệpPlease wait...

Resume Quiz