BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH (Phần 1)
30 câu hỏi
75 Phút
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH (Phần 1)

Bài kiểm tra dài bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 75 phút, gồm các nội dung sau:
  1. Tài chính doanh nghiệp
  2. Quản trị tài chính doanh nghiệp
  3. Quản trị rủi ro tài chính
  4. Quản trị hoạt động
  5. Những quy định cơ bản về kế toán tài chínhPlease wait...

Resume Quiz