BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TRƯỞNG/TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÔNG TY QUY MÔ TRUNG BÌNH (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TRƯỞNG/TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÔNG TY QUY MÔ TRUNG BÌNH (Phần 1)
15 câu hỏi
30 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TRƯỞNG/TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÔNG TY QUY MÔ TRUNG BÌNH (Phần 1)


Bài thi bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 30 phút, bao gồm các nội dung sau:
  1. Kế toán Việt Nam
  2. Hệ thống thuế Việt Nam
  3. Các luật liên quan gồm luật doanh nghiệp, luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, luật công đoàn, luật đầu tư và luật hải quan
  4. Kế toán quản trị và quản trị hoạt động
  5. Quản trị tài chính doanh nghiệp
Please wait...

Resume Quiz