BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Phần 1)
15 câu hỏi
15 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Phần 1)

Bài thi tuyển dụng bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 15 phút, gồm các nội dung sau:
  1. Kế toán Việt Nam: gồm các nội dung liên quan đến quy định chung về kế toán, nguyên tắc và cách thức hạch toán liên quan đến tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định.
  2. Hệ thống thuế Việt Nam: gồm các quy định cơ bản về luật quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu và hóa đơn.
Please wait...

Resume Quiz