BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN THUẾ (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN THUẾ (Phần 1)
15 câu hỏi
20 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN THUẾ (Phần 1)


Bài thi tuyển dụng bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 20 phút, gồm các nội dung sau:

1. Kế toán Việt Nam: gồm các nội dung liên quan đến quy định chung về kế toán, nguyên tắc và cách thức hạch toán liên quan đến việc ghi nhận các khoản thuế.
2. Hệ thống thuế Việt Nam: gồm các quy định về luật quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu, thuế xuất nhập khẩu và hóa đơn.
Please wait...

Resume Quiz