BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (Phần 1)
15 câu hỏi
30 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (Phần 1)

Bài kiểm tra ngắn bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 30 phút, gồm các nội dung sau:
  1. Những quy định cơ bản về kế toán Việt Nam.
  2. Những quy định cơ bản về hệ thống thuế Việt Nam.
  3. Kế toán quản trị và quản trị hoạt động của doanh nghiệp.
Please wait...

Resume Quiz