BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN DOANH THU (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN DOANH THU (Phần 1)
15 câu hỏi
20 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN DOANH THU (Phần 1)


Bài kiểm tra ngắn bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 20 phút, gồm các nội dung sau:

1. Kế toán Việt Nam: gồm các nội dung liên quan đến quy định chung về kế toán, nguyên tắc và cách thức hạch toán liên quan đến doanh thu.
2. Hệ thống thuế Việt Nam: gồm các quy định cơ bản về luật quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu và hóa đơn.
Please wait...

Resume Quiz