BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH (Phần 1)
10 câu hỏi
30 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH (Phần 1)


Bài thi tuyển dụng bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 30 phút, gồm các nội dung sau:
  1. Tài chính doanh nghiệp
  2. Quản trị tài chính doanh nghiệp
  3. Quản trị rủi ro tài chính
  4. Quản trị hoạt động
  5. Những quy định cơ bản về kế toán tài chính
Please wait...

Resume Quiz