BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO (Phần 1)
10 câu hỏi
30 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO (Phần 1)


Bài kiểm tra ngắn bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 30 phút, gồm các nội dung liên quan đến định giá cổ phiếu, trái phiếu, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư, quyết định tài trợ, quyết định phân phối lợi nhuận, quản trị tài chính doanh nghiệp và quản trị rủi ro tài chính.
Please wait...

Resume Quiz