BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG - TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG - TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO (Phần 1)
10 câu hỏi
30 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG - TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO (Phần 1)


Bài kiểm tra ngắn bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 30 phút, gồm các nội dung liên quan đến hệ thống tính giá thành, lập ngân sách, hệ thống đo lường hoạt động áp dụng cho việc đánh giá và cải thiện hoạt động và các mô hình quản trị chất lượng.
Please wait...

Resume Quiz