BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO (Phần 1)
10 câu hỏi
30 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO (Phần 1)


Bài kiểm tra ngắn bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 30 phút, gồm các nội dung liên quan đến nội dung liên quan đến các nguyên lý quản trị doanh nghiệp, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
Please wait...

Resume Quiz