BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: KẾ TOÁN VIỆT NAM - TRÌNH ĐỘ TRUNG BÌNH (Phần 2)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: KẾ TOÁN VIỆT NAM - TRÌNH ĐỘ TRUNG BÌNH (Phần 2)
15 câu hỏi
20 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: KẾ TOÁN VIỆT NAM - TRÌNH ĐỘ TRUNG BÌNH (Phần 2)


Bài kiểm tra ngắn bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 20 phút, gồm các quy định về luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam, thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 45/2013/TT-BTC ở mức trình độ trung bình.
Please wait...

Resume Quiz