BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: KẾ TOÁN VIỆT NAM - TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN (Phần 2)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: KẾ TOÁN VIỆT NAM - TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN (Phần 2)
15 câu hỏi
15 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: KẾ TOÁN VIỆT NAM - TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN (Phần 2)

Bài kiểm tra ngắn bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 15 phút, gồm các quy định về luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam, thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 45/2013/TT-BTC ở mức trình độ cơ bản.
Please wait...

Resume Quiz