BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM - TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM - TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN (Phần 1)
15 câu hỏi
15 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM - TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN (Phần 1)


Bài kiểm tra ngắn bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 15 phút, gồm các nội dung liên quan đến luật quản lý thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu, thuế môn bài, thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt, tham chiếu từ các luật, nghị định, thông tư hiện hành và các công văn hướng dẫn.
Please wait...

Resume Quiz