BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH - TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH - TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO (Phần 1)
10 câu hỏi
30 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH - TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO (Phần 1)


Bài kiểm tra ngắn bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 30 phút, gồm các nội dung liên quan đến việc xác định vị thế của doanh nghiệp, lựa chọn và thực hiện các chiến lược kinh doanh, các thay đổi quy trình kinh doanh và quản trị sự thay đổi.
Please wait...

Resume Quiz