BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: CÁC KIẾN THỨC VỀ LUẬT MÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN & TÀI CHÍNH CẦN BIẾT - TRÌNH ĐỘ TRUNG BÌNH (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: CÁC KIẾN THỨC VỀ LUẬT MÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN & TÀI CHÍNH CẦN BIẾT - TRÌNH ĐỘ TRUNG BÌNH (Phần 1)
15 câu hỏi
20 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: CÁC KIẾN THỨC VỀ LUẬT MÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN & TÀI CHÍNH CẦN BIẾT - TRÌNH ĐỘ TRUNG BÌNH (Phần 1)


Bài kiểm tra ngắn bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 20 phút, gồm các nội dung liên quan đến luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật cạnh tranh, luật thương mại, luật hải quan, pháp lệnh quản lý ngoại hối, luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và luật công đoàn.
Please wait...

Resume Quiz