BÀi KiỂm Tra 03

19 cu hi | Total Attempts: 212

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bi Kim Tra 03

Questions and Answers
 • 1. 
  Những thiết bị chứa được các chương trình và các thông tin khác (trong đó có các kết quả làm việc, các tệp tin…) được gọi là………
  • A. 

   Thiết bị thông tin

  • B. 

   Ổ cứng

  • C. 

   Thiết bị lưu trữ

  • D. 

   Thiết bị chứa

 • 2. 
  Chiếc máy tính điện tử đầu tiên có tên gọi là gì?
  • A. 

   INIAC

  • B. 

   ANCIE

  • C. 

   ENIAC

  • D. 

   EIAC

 • 3. 
  Nhìn vào quy luật sắp xếp của các số trong tam giác, điền số đúng vào dấu chẩm hỏi nằm giữa, sao cho hợp quy luật ?
  • A. 

   15

  • B. 

   9

  • C. 

   18

  • D. 

   20

 • 4. 
  Máy in và Máy quét, cái nào là thiết bị đưa thông tin vào máy tính?
  • A. 

   Máy quét

  • B. 

   Máy in

  • C. 

   Cả hai

  • D. 

   Không cái nào

 • 5. 
  Cho dãy số sau : 1 ;  2 ;  4 ; 7 ;  9 ; 11 ; 21. Hỏi trong các số đã cho thì có mấy số nguyên tố.
  • A. 

   6

  • B. 

   5

  • C. 

   4

  • D. 

   3

 • 6. 
  Đĩa CD (CD-rom) và đĩa mềm (Floppy disk) là phần cứng hay phần mềm của máy tính?
  • A. 

   Cả hai

  • B. 

   Phần cứng

  • C. 

   Phần mềm

  • D. 

   Không cái nào

 • 7. 
  Chỉ ra nhóm cùng loại.
  • A. 

   CD-rom; Floppy Disk (Đĩa mềm); Thiết bị nhớ Flash (USB).

  • B. 

   CD-rom; Thiết bị nhớ Flash (USB); Máy in.

  • C. 

   CD-rom; Thiết bị nhớ Flash (USB); Ổ đĩa cứng.

  • D. 

   CD-rom; Floppy Disk (Đĩa mềm); Ổ đĩa cứng.

 • 8. 
  Cho dãy số sau : 99      92      85      78      71      ?
  • A. 

   64

  • B. 

   63

  • C. 

   6

  • D. 

   57

 • 9. 
  Trong phần thân máy, tính từ trên xuống, ổ đĩa nào được lắp ở vị trí cao nhất (đầu tiên)
  • A. 

   Ổ đĩa mềm

  • B. 

   Không có

  • C. 

   Ổ đĩa cứng

  • D. 

   D. Ổ CD

 • 10. 
  Phần mềm của máy tính là….
  • A. 

   Là tất cả các chương trình đang có trong máy tính.

  • B. 

   Là tất cả những gì chúng ta có thể nhìn, sờ thấy được của máy tính.

  • C. 

   Cả hai ý trên..

  • D. 

   Không ý nào.

 • 11. 
  Trong 2 phút, 2 con mèo bắt được 2 con chuột. Vậy, trong 4 phút, 4 con mèo bắt được mấy con chuột.
  • A. 

   4

  • B. 

   12

  • C. 

   8

  • D. 

   6

 • 12. 
  Đâu là biểu tượng của tệp tin?
  • A. 

   B

  • B. 

   A

  • C. 

   C,D

  • D. 

   D

 • 13. 
  Để sắp xếp một cách khoa học, tiện lợi cho việc quản trị và sử dụng, các tệp tin (file) trong máy tính thường được tổ chức thành……
  • A. 

   Các phần mềm

  • B. 

   Các đồ thị

  • C. 

   Cả ba

  • D. 

   Các Thư mục

 • 14. 
  Dạng file có đuôi là .exe là………..?
  • A. 

   File dữ liệu

  • B. 

   File chương trình

  • C. 

   Cả hai đều sai

  • D. 

   Cả hai

 • 15. 
  Cho 4 số : 1 ; 2 ; 3 ; 4. Hỏi có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau.
  • A. 

   28

  • B. 

   12

  • C. 

   24

  • D. 

   36

 • 16. 
  Nhìn vào quy luật sắp xếp của các số trong tam giác, điền số đúng vào dấu chẩm hỏi nằm giữa, sao cho hợp quy luật ?
  • A. 

   10

  • B. 

   2

  • C. 

   8

  • D. 

   12

 • 17. 
  Một hình sudoku là một hình vuông gồm 6x6 = 36 hình vuông được 7 đường ngang và dọc tạo thành. Tổng số hình vuông có trong hình sudoku ấy là bao nhiêu?
  • A. 

   95

  • B. 

   91

  • C. 

   81

  • D. 

   92

 • 18. 
  Để tạo một thư mục tại thư mục gốc, ổ C:\ , em chọn cách nào trongcác phương án sau:
  • A. 

   Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Shortcut.

  • B. 

   Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn Briefcase.

  • C. 

   Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn Microsoft Word Document.

  • D. 

   Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Folder.

 • 19. 
  Trong các ổ đĩa, ổ nào không có cửa để đưa đĩa vào, ra?
  • A. 

   Ổ đĩa cứng

  • B. 

   Ổ đĩa cứng,ổ đĩa mềm

  • C. 

   Ổ đĩa mềm

  • D. 

   Ổ CD

Back to Top Back to top