BÀi 3: BÀi ThỰc HÀnh 1

10 cu hi | Total Attempts: 174

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bi 3: Bi Thc Hnh 1

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các lựa chọn của các câu sau:


Questions and Answers
 • 1. 
  Câu 1: Hãy xem các đoạn phim về cách lấy chất lỏng sau:Cách 1) Xem phimCách 2) Xem phimCách 3) Xem phimThao tác lấy chất lỏng đúng là­
  • A. 

   Cách 1.

  • B. 

   Cách 2.

  • C. 

   Cách 3.

  • D. 

   Cách 2 và 3.

 • 2. 
  Câu 2: Hãy xem các hình ảnh sau :1)  2)  3) Hình ảnh đặt nhiệt kế đo nhiệt độ chất lỏng đúng là
  • A. 

   Hình 1.

  • B. 

   Hình 2.

  • C. 

   Hình 3.

  • D. 

   hình 2 và 3.

 • 3. 
  Câu 3: Thao tác kẹp ống nghiệm đúng là
  • A. 

   1/3 ống nghiệm từ trên xuống.

  • B. 

   1/3 ống nghiệm từ dưới lên.

  • C. 

   1/2 ống nghiệm.

  • D. 

   Ngay miệng ống nghiệm.

 • 4. 
  Câu 4: Phễu chiết dùng để 
  • A. 

   Tách chất rắn ra khỏi dung dịch.

  • B. 

   Tách hỗn hợp hai chất khí.

  • C. 

   Tách hai chất lỏng không tan vào nhau.

  • D. 

   tách hỗn hợp hai chất rắn.

 • 5. 
  Câu 5: Vị trí nóng nhất của ngọn lửa đèn cồn là
  • A. 

   2/3 chiều cao ngọn lửa ngọn lửa từ trên xuống.

  • B. 

   1/3 chiều cao ngọn lửa ngọn lửa từ trên xuống.

  • C. 

   2/3 chiều cao ngọn lửa ngọn lửa từ dưới lên.

  • D. 

   1/2 chiều cao ngọn lửa.

 • 6. 
  Câu 6: Hãy xem các đoạn phim về cách lấy chất rắn sau:Cách 1) Xem phimCách 2) Xem phimCách 3) Xem phim   Thao tác lấy chất rắn đúng là
  • A. 

   cách 1.

  • B. 

   Cách 2.

  • C. 

   Cách 3.

  • D. 

   Cách 2 và 3.

 • 7. 
  Câu 7: Khi đun nóng hóa chất, chú ý
  • A. 

   Miệng ống nghiệm hướng về phía người thí nghiệm để dễ theo dõi.

  • B. 

   miệng ống nghiệm hướng về phía đông người.

  • C. 

   Miệng ống nghiệm hướng về phía không người.

  • D. 

   Miệng ống nghiệm hướng về phía có người và cách xa 40 cm.

 • 8. 
  Câu 8: Đun cách thủy parafin và lưu huỳnh, khi nước sôi:
  • A. 

   Parafin nóng chảy còn lưu huỳnh thì không.

  • B. 

   Parafin và lưu huỳnh nóng chảy cùng một lúc.

  • C. 

   Lưu huỳnh nóng chảy còn parafin thì không.

  • D. 

   Parafin nóng chảy, một lúc sau lưu huỳnh mới nóng chảy.

 • 9. 
  Câu 9: Khi lấy hóa chất rắn dạng bột:
  • A. 

   Dùng muỗng múc hóa chất đổ trực tiếp vào ống nghiệm.

  • B. 

   Dùng muỗng múc hóa chất cho vào máng giấy đặt trong ống nghiệm.

  • C. 

   Dùng muỗng múc hóa chất, nghiêng ống nghiệm cho hóa chất trượt dọc theo thành ống.

  • D. 

   Dùng muỗng múc hóa chất cho vào phễu đặt trên miệng ống nghiệm.

 • 10. 
  Câu 10: Để tách muối ra khỏi hỗn hợp gồm muối, bột sắt và bột lưu huỳnh. Cách nhanh nhất là:
  • A. 

   Dùng nam châm, hòa tan trong nước, lọc, bay hơi.

  • B. 

   Hòa tan trong nước, lọc, bay hơi.

  • C. 

   Hòa tan trong nước, lọc, dùng nam châm, bay hơi.

  • D. 

   Hòa tan trong nước, lọc, bay hơi, dùng nam châm.

Back to Top Back to top