Bài 2. ThuyẾt Electron – ĐỊnh LuẬt BẢo ToÀn ĐiỆn TÍch

10 cu hi | Total Attempts: 1039

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bài 2. ThuyẾt Electron – ĐỊnh LuẬt BẢo ToÀn ĐiỆn TÍch

Lưu ý: - Nhập Họ Đệm vào ô thứ nhất; nhập Tên vào ô thứ hai.            - Tổng số điểm Đạt (hay còn gọi là Qua): >=5


Questions and Answers
 • 1. 
  Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Trong các nhận định sau, nhận định không đúng là:
  • A. 

   Proton mang điện tích là + 1,6.10-19 C.

  • B. 

   Khối lượng notron xấp xỉ khối lượng proton.

  • C. 

   Tổng số hạt proton và notron trong hạt nhân luôn bằng số electron quay xung quanh nguyên tử.

  • D. 

   Điện tích của proton và điện tích của electron gọi là điện tích nguyên tố.

 • 2. 
  Hạt nhân của một nguyên tử oxi có 8 proton và 9 notron, số electron của nguyên tử oxi là
  • A. 

   9

  • B. 

   16

  • C. 

   17

  • D. 

   8

 • 3. 
  Tổng số proton và electron của một nguyên tử có thể là số nào sau đây?
  • A. 

   11

  • B. 

   13

  • C. 

   15

  • D. 

   16

 • 4. 
  Nếu nguyên tử đang thừa – 1,6.10-19 C điện lượng mà nó nhận được thêm 2 electron thì nó
  • A. 

   Sẽ là ion dương.

  • B. 

   Vẫn là 1 ion âm.

  • C. 

   Trung hoà về điện.

  • D. 

   Có điện tích không xác định được.

 • 5. 
  Nếu nguyên tử oxi bị  mất hết electron nó mang điện tích
  • A. 

   + 1,6.10-19 C

  • B. 

   – 1,6.10-19 C

  • C. 

   + 12,8.10-19 C

  • D. 

   - 12,8.10-19 C

 • 6. 
  Điều kiện để 1 vật dẫn điện là
  • A. 

   Vật phải ở nhiệt độ phòng

  • B. 

   Có chứa các điện tích tự do.

  • C. 

   Vật nhất thiết phải làm bằng kim loại

  • D. 

   Vật phải mang điện tích.

 • 7. 
  Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát
  • A. 

   Eletron chuyển từ vật này sang vật khác

  • B. 

   Vật bị nóng lên.

  • C. 

   Các điện tích tự do được tạo ra trong vật.

  • D. 

   Các điện tích bị mất đi.

 • 8. 
  Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nhiễm điện  do hưởng ứng là hiện tượng
  • A. 

   Đầu thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần 1 quả cầu mang điện

  • B. 

   Thanh thước nhựa sau khi mài lên tóc hút được các vụn giấy

  • C. 

   Mùa hanh khô, khi mặc quần vải tổng hợp thường thấy vải bị dính vào người

  • D. 

   Quả cầu kim loại bị nhiễm điện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào len dạ.

 • 9. 
  3 quả cầu kim loại lần lượt tích điện là + 3 C,  - 7 C và – 4 C. Khi chúng tiếp xúc với nhau thì điện tích của hệ là
  • A. 

   – 8 C

  • B. 

   – 11 C

  • C. 

   + 14 C

  • D. 

   + 3 C

 • 10. 
  Theo thuyết electron, khái niệm vật nhiễm điện:
  • A. 

   Vật nhiễm điện dương là vật chỉ có các điện tích dương

  • B. 

   Vật nhiễm điện âm là vật chỉ có các điện tích âm

  • C. 

   Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron, nhiễm điện âm là vật dư electron

  • D. 

   Vật nhiễm điện dương hay âm là do số electron trong nguyên tử nhiều hay ít

Back to Top Back to top