Bentuk Tiga Dimensi (3D)

4 Questions
Bentuk Tiga Dimensi (3d)

Pilih jawapan yang paling tepat.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Bentuk yang ada dua muka rata . A.  Kubus B.  Kon C. Silinder
  • A. 

   A. Kubus

  • B. 

   B. Kon

  • C. 

   C. Silinder

 • 2. 
  Bentuk yang ada muka lengkung. A.  Kuboid B.  Kon C.  Piramid
  • A. 

   A. Kuboid

  • B. 

   B. Kon

  • C. 

   C. Piramid

 • 3. 
  Bentuk yang ada hanya satu bucu. A.  Kon B.  Sfera C.  Piramid
  • A. 

   A. Kon

  • B. 

   B. Sfera

  • C. 

   C. Piramid

 • 4. 
  Bentuk yang ada 8 bucu dan 12 tepi. A.  Piramid B.  Sfera C.  Kuboid
  • A. 

   A. Piramid

  • B. 

   B. Sfera

  • C. 

   C. Kuboid