BỆnh Gumboro VÀ CÁch SỬ DỤng Vaccine Cevac® Ibd L

19 cu hi | Total Attempts: 105

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bnh Gumboro V Cch S Dng Vaccine Cevac Ibd L

ĐIỂM MẠNH và LỢI ÍCH - Văc-xin dòng trung bình cộng (Winterfield 2512 G 61) : là dòng cổ điển, nhưng bản thân W2512 không phải là dòng cường độc ; Không có nguy cơ trở thành vi-rut cường độc ngoài môi trường (an toàn) - Không ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và tăng trọng của gà - Gà vẫn đáp ứng tốt khi chủng ND, IB… - CEVAC® IBD L lưu hành trong đàn gà tạo ra khả năng bảo hộ hoàn toàn.  - Lọ có nắp bật: dễ dàng mở nắp và an toàn cho người dùng - Trình bày ở dạng bánh văc-xin màu xanh: rất dễ theo dõi dòng văc-xin đi đến đâu trong ống nước khi pha với nước uống - Đạt tiêu chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice)


Questions and Answers
 • 1. 
  Bệnh Gumboro do vi-rut nào gây ra?
  • A. 

   Paramyxovirus

  • B. 

   Birnavirus

  • C. 

   Coronavirus

 • 2. 
  Sự nhân lên của vi-rut diễn ra chủ yếu ở :
  • A. 

   Tuyến ức

  • B. 

   Túi Bursal

  • C. 

   Gan

 • 3. 
  Hiệu giá kháng thể mẹ truyền giảm nhanh trên gà thịt hơn trên gà đẻ?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 4. 
  Dòng vi-rút độc lực mạnh (vvIBDV) có thể được bảo vệ bằng cách dùng văc-xin dòng trung bình?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 5. 
  Khi mổ khám gà mắc bệnh Gumboro bạn sẽ thấy :
  • A. 

   Túi Bursal sưng và phù nề

  • B. 

   Xuất huyết cơ

  • C. 

   Sưng thận

  • D. 

   Tất cả những hiện tượng trên

 • 6. 
  Một trong những cách phân loại độc lực của Vi-rut Gumboro là bằng chỉ số B/B index?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 7. 
  Mức kháng thể mẹ truyền mà dòng trung bình cộng có thể xuyên qua là :
  • A. 

   Elisa 100

  • B. 

   Elisa 200

  • C. 

   Elisa 500

 • 8. 
  Làm cách nào để tính được chỉ số B/B ratio :
  • A. 

   Trọng lượng túi Bursal / Trọng lượng gà

  • B. 

   Trọng lượng gà / Trọng lượng túi Bursal

 • 9. 
  Chỉ số B/B index được tính bằng cách :
  • A. 

   B/B ratio của gà làm văc-xin / B/B ratio của gà không làm văc-xin

  • B. 

   B/B ratio gà làm văc-xin /trọng lượng gà làm văcxin

  • C. 

   B/B ratio gà làm văc-xin/trọng lượng gà không làm văc-xin

  • D. 

   B/B ratio gà không làm văc-xin / B/B ratio gà làm văc-xin

 • 10. 
  Nếu B/B index là 0.2, dòng vi-rút sẽ là :
  • A. 

   Dòng nhẹ

  • B. 

   Dòng trung bình

  • C. 

   Dòng trung bình cộng

  • D. 

   Dòng nóng

 • 11. 
  Độ tuổi nào trên gà thịt là thích hợp để chủng Cevac® IBD L?
  • A. 

   7 – 10 ngày

  • B. 

   12 – 16 ngày

  • C. 

   18 – 24 ngày

 • 12. 
  Một đàn gà được xem là có độ đồng nhất thấp khi chỉ số %CV là :
  • A. 

   < 40%

  • B. 

   40% - 60%

  • C. 

   > 80%

 • 13. 
  Để trữ lạnh cho tốt, nhiệt độ nào là cần thiết?
  • A. 

   0 – 4oC

  • B. 

   2 – 8oC

  • C. 

   6 – 10oC

  • D. 

   Nhiệt độ phòng

 • 14. 
  Để văc-xin đạt hiệu quả cao thời gian cho uống chỉ giới hạn ở khoảng thời gian :
  • A. 

   Nửa giờ

  • B. 

   2 giờ

  • C. 

   4 giờ

  • D. 

   Không quan trọng

 • 15. 
  Trong ngày làm văc-xin dụng cụ uống nên được làm sát trùng bằng :
  • A. 

   Chất sát trùng

  • B. 

   Xà phòng

  • C. 

   Xà phòng + chất sát trùng

  • D. 

   Chỉ dùng nước sạch

 • 16. 
  Rất nhiều chủng virus IBD khác nhau đang có mặt ở Châu á?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 17. 
  Thời gian ủ bệnh IBD?
  • A. 

   2 – 4 giờ

  • B. 

   2 – 4 ngày

  • C. 

   7 – 10 ngày

  • D. 

   10 – 15 ngày

 • 18. 
  Để phòng IBD chỉ cần tiêm phòng văc-xin là đủ?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 19. 
  Mức kháng thể mẹ truyền mà dòng trung bình có thể xuyên qua là :
  • A. 

   Elisa 100

  • B. 

   Elisa 200

  • C. 

   Elisa 500

Back to Top Back to top