Bệnh Basedow - Bệnh Học

10 Questions | Total Attempts: 378

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bệnh Basedow - Bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Hội chứng cường giáp có liên quan đến:
  • A. 

   Sự tăng nồng độ huyết tương của TSH

  • B. 

   Sự tăng nồng độ huyết tương của FT3

  • C. 

   Sự tăng nồng độ huyết tương của FT4

  • D. 

   Câu B,C đúng

  • E. 

   Câu A,B,C đúng

 • 2. 
  Bệnh lý có hội chứng cường giáp phổ biến nhất:
  • A. 

   Bướu giáp đa nhân, nhiễm độc giáp

  • B. 

   Bướu giáp đơn nhân, nhiễm độc giáp

  • C. 

   Bướu giáp lan toả, nhiễm độc giáp

  • D. 

   Viêm giáp bán cấp

  • E. 

   Nhiễm độc giáp do iodide

 • 3. 
  Bướu giáp lan toả, nhiễm độc giáp còn có tên gọi là:
  • A. 

   Bệnh Basedow

  • B. 

   Bệnh Grave

  • C. 

   Bệnh Plummer

  • D. 

   Câu A,B đúng

  • E. 

   Câu A,B,C đúng

 • 4. 
  Trong bệnh lý có hội chứng cường giáp nào sau đây, hormone tuyến giáp được sản xuất ngoài tuyến giáp:
  • A. 

   Nhiễm độc giáp do iodide

  • B. 

   Thyrotoxicosis factilia

  • C. 

   Choriocarcinoma

  • D. 

   Struma ovarii

  • E. 

   U tuyến yên

 • 5. 
  Trong bệnh lý có hội chứng cường giáp nào sau đây, hormone tuyến giáp có nguồn gốc ngoại sinh:
  • A. 

   Nhiễm độc giáp do iodide

  • B. 

   Thyrotoxicosis factilia

  • C. 

   Choriocarcinoma

  • D. 

   Struma ovarii

  • E. 

   U tuyến yên

 • 6. 
  Các loại thuốc nào sau đây có thể gây ra hội chứng cường giáp:
  • A. 

   Thuốc cản quang

  • B. 

   Dung dịch Lugol

  • C. 

   Amiodarone

  • D. 

   Diiodohydroxyquinolone

  • E. 

   Câu A,B,C,D đúng

 • 7. 
  Bệnh Basedow được xếp vào loại bệnh lý:
  • A. 

   Nhiễm trùng

  • B. 

   Tự miễn

  • C. 

   Bướu tân sinh

  • D. 

   Bẩm sinh

  • E. 

   Câu A,B,C,D sai

 • 8. 
  Yếu tố ngoại cảnh nào sau đây có thể khởi phát bệnh Basedow:
  • A. 

   Sang chấn tâm lý

  • B. 

   Sang chấn sản khoa

  • C. 

   Nhiễm trùng

  • D. 

   Chấn thương trực tiếp

  • E. 

   Câu A,B,C,D đúng

 • 9. 
  Đặc điểm về mặt dịch tể học của bệnh Basedow:
  • A. 

   Chiếm phần lớn các trường hợp nhiễm độc giáp

  • B. 

   Phần lớn BN là nữ giới

  • C. 

   Phần lớn BN ở độ tuổi 20-40

  • D. 

   Câu A,B đúng

  • E. 

   Câu A,B,C đúng

 • 10. 
  Đặc điểm về mặt hình thái của tuyến giáp trong bệnh Basedow:
  • A. 

   Bướu lan toả

  • B. 

   Bướu đa nhân

  • C. 

   Bướu đơn nhân

  • D. 

   Câu A,B đúng

  • E. 

   Câu A,B,C đúng

Back to Top Back to top