Bạn Thích Ai Nhất Trong 2pm???

3 cu hi
Bạn Thích Ai Nhất Trong 2pm???

hiih! Câu hỏi giúp bạn biết rằng mình là fan của ai !

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  What is nichname of Taec Yeon?
  • A. 

   OkTaekBar

  • B. 

   Khun Ddeng

  • C. 

   Panda

 • 2. 
  What do Nichkhun like to eat?
  • A. 

   Samchofu

  • B. 

   Samgyetang

  • C. 

   Sam-gup-sal

 • 3. 
  What is Wooyoung birthday?
  • A. 

   30/04/1989

  • B. 

   11/02/1990

  • C. 

   25/01/1990