Bài Thi Facial 1-20

11 cu hi | Total Attempts: 1166

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bài Thi Facial 1-20

Questions and Answers
 • 1. 
  Nểu xảy ra chày máu sạch bằng chất gì sau đây:
  • A. 

   Chất tầy uế

  • B. 

   Chất tầy uế có chứa dung dịch vi trùng chống lao

  • C. 

   Nưởc và chẩt diệt trùng

  • D. 

   Xà phòng và nưởc

 • 2. 
  Dòng diện ganvanic gây nên phản ứng hóa học nào:
  • A. 

   điện phân

  • B. 

   Tăng sừng

  • C. 

   điện tử lưu chuyền

  • D. 

   Thái hóa võng mạc

 • 3. 
  Bảng chỉ dần an toàn hóa chất bao gồm các thông tin về sản phẩm như:
  • A. 

   Chỉ dần về cách bảo vệ cho khávh hàng trưởc khi sử dụng sản phẩm

  • B. 

   Bản chỉ dẩn cá nhân

  • C. 

   Chỉ dẩn về bảo vệ nhân viên

  • D. 

   Chỉ dẩn bảo vệ

 • 4. 
  Những cảu nào sau đây nói về vi khuần:
  • A. 

   Sinh sản nhanh khắp nơi trong không khi

  • B. 

   Không tăng trưởng trong môi trưởng ẩm ưởt

  • C. 

   Tăng trường nhanh trong môi trường khô và lạnh

  • D. 

   Tăng trưởng nhanh tromg môi trường ẩm ưởt

 • 5. 
  Sợi collagen trong da yếu sẽ gây ra:
  • A. 

   Nếp nhăn

  • B. 

   Khô da

  • C. 

   Tà nhang

  • D. 

   Rụng tóc

 • 6. 
  Trong số những dụng cụ sau đây, dụng cụ nào hiệu quả nhẩt để xoá sạch thuốc bơi mi mắt thừa:
  • A. 

   Dao bay

  • B. 

   Dụng cụ uốn lông mi

  • C. 

   Miếng vài bông

  • D. 

   Nhíp

 • 7. 
  Mức độ khử độc nào sau đưc trưng là duy trì sạch sạch sẽ bằng cách sử dụng xà phòng:vả chất tầy:
  • A. 

   Khử trùng

  • B. 

   Lọc trong

  • C. 

   Tầy uế

  • D. 

   Làm vệ sinh

 • 8. 
  Một lớp rộp mộng nước được gọi là:
  • A. 

   Nốt mọng

  • B. 

   U nang

  • C. 

   Ban

  • D. 

   U lao

 • 9. 
  Kem làm se da có tác dụng đối với:
  • A. 

   Da khô

  • B. 

   Bình thường

  • C. 

   Bị mụn

  • D. 

   Da các ngưởi lớn

 • 10. 
  Loại vi khuần nào là vô hại:
  • A. 

   Gây bệnh

  • B. 

   Cầu

  • C. 

   Xoắn

  • D. 

   Không gây bệnh

 • 11. 
  Trường hợp nảo sau đây là ví dụ của 1 quá trinh xâm hại mà khong nên được thực hiện:
  • A. 

   Loại bò lông khòi nốt ruồi

  • B. 

   Cắt da tại biều bi

  • C. 

   Sử dụng các sàn phấm lột da có chứa alpha-hydroxy

  • D. 

   Tầy sạch da bẳng chât khư trùng

Back to Top Back to top