Bai Hoc Manicure 2: 37-48

10 Questions | Total Attempts: 227

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Manicure Quizzes & Trivia

Learning nails stuff


Questions and Answers
 • 1. 
  Mot van de thuong gap khi su dung mong gia wrap vai lanh la:
  • A. 

   Mau mo duc

  • B. 

   Kho go bo

  • C. 

   Doi hoi thoi gian lam kho lau

  • D. 

   Be mat min

 • 2. 
  Sau khi su dung dua la (bang bia) phai duoc
  • A. 

   Lam ve sinh

  • B. 

   Ngam trong chat khu trung

  • C. 

   Be doi va vat bo

  • D. 

   Cat trong tui nylon de dung cho khach hang trong lan hen sau

 • 3. 
  Mot chuyen gia tham my hoac chuyen gia cat sua mong tay duoc cap phep lam tat ca nhung die sau day ngoai tru:
  • A. 

   Xoa bop tay

  • B. 

   Trang diem mong tay nhan tao

  • C. 

   Loai bo xuong seo

  • D. 

   Danh bong mong chan

 • 4. 
  Dung cu nao co the lam bong mong tay/chan?
  • A. 

   Dua mong bang kim loai

  • B. 

   Buffer da

  • C. 

   Co mong

  • D. 

   Cay go cam

 • 5. 
  Thuc hien cac dich vu tham my ma khong co giay phep phu hop la:
  • A. 

   Trat doi hau toa

  • B. 

   Quy pham cam

  • C. 

   Toi nhe

  • D. 

   Trong toi

 • 6. 
  Can su dung chat nao sau day vaobat dung ngam tay de khu trung mong?
  • A. 

   Thuoc khu trung

  • B. 

   Xa bong diet khuan

  • C. 

   Thuoc tay

  • D. 

   Quats

 • 7. 
  Ca loai but long nao la tot nhat duoc dung trong dich vu lam mong Acrylic?
  • A. 

   Long chon

  • B. 

   Long lon loi

  • C. 

   Long bo cai

  • D. 

   Long nguoi

 • 8. 
  Khi mong tu nhien moc len mong gia Acrylic dinh kem se bi day len khoi than mong that, viec dap mot san pham mong gia Acrylic vao cung mong that moi duoc goi la
  • A. 

   Dap gel

  • B. 

   Dap day

  • C. 

   Dap phu

  • D. 

   Dap mong gia wrap vai lanh

 • 9. 
  Trong qua trinh dap mong gia Acrylic vao mong tu nhien can dap bao nhieu vien Acrylic
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 10. 
  Nguoi duoc cap giay phep dang ki phai lam gi de gian han hieu luc cua giay phep?
  • A. 

   Tham gia cac cuoc thi cua tieu bang

  • B. 

   Hoan thanh 6 gioi dao tao

  • C. 

   De trinh don xin gia han hieu luc giay phep

  • D. 

   Hoan thanh cuoc phong van bang mieng voi phong cap giay phep quy dinh TX (TDLR)

Back to Top Back to top