Bahasa Melayu Tingkatan 1

2 Soalan
Bahasa Melayu Tingkatan 1

bahasa melayu

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Keinginan azam untuk berjumpa dengan kakaknya semakin                    .
  • A. 

   Menjadi-jadi

  • B. 

   Membuak-buak

  • C. 

   Melambung-lambung

  • D. 

   Mencurah-curah

 • 2. 
  Raut wajah para nelayan itu jelas           kekecewaan mereka terhadap sikap segelintir pegawai atasan.
  • A. 

   Memerihalkan

  • B. 

   Memaparkan

  • C. 

   Menggambarkan

  • D. 

   Memancarkan