Bahasa Melayu Tahun 2 ( Simpulan Bahasa)
2 Soalan
Jawab soalan dengan teliti.