Bahasa Melayu Tahun 2 (kata sendi)

5 Pertanyaan
Bahasa Melayu Tahun 2 (kata Sendi)
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Hong Soon pergi ______________ pasar membeli sayur.
  • A. 

   Ke

  • B. 

   Di

  • C. 

   Dari

  • D. 

   Pada

 • 2. 
    Jun Fan datang  ____________ Kuantan.
  • A. 

   Pada

  • B. 

   Daripada

  • C. 

   Dari

  • D. 

   Ke

 • 3. 
   Fang Zi memberi buku _______________ Aneza.
  • A. 

   Ke

  • B. 

   Dari

  • C. 

   Di

  • D. 

   Kepada

 • 4. 
  Shu Heng dan See Chuan berbasikal __________ taman.
  • A. 

   Ke

  • B. 

   Di

  • C. 

   Daripada

  • D. 

   Kepada

 • 5. 
  Kerusi itu diperbuat _________________ kayu.
  • A. 

   Dengan

  • B. 

   Ke

  • C. 

   Dari

  • D. 

   Daripada