Bab 6 : Membuat Presentasi Dengan Gambar, Tabel Dan Diagram

25 Pertanyaan
Bab 6 : Membuat Presentasi Dengan Gambar, Tabel Dan Diagram

Standar Kompetensi Menggunakan perangkat lunak pembuat presentasi Kompetensi Dasar Membuat presentasi teks dengan variasi table, grafik, gambar, dan diagram

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Slide yang berisi title, text dan content adalah . . . .
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 2. 
  Slide yang berisi title dan table adalah . . . .
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 3. 
  Number of columns adalah menentukan jumlah . . . .
  • A. 

   Baris

  • B. 

   Kolom

  • C. 

   Sel

  • D. 

   Kotak

 • 4. 
  Number of rows adalah menentukan jumlah . . . .
  • A. 

   Baris

  • B. 

   Kolom

  • C. 

   Sel

  • D. 

   Kotak

 • 5. 
  Perhatikan gambar di samping ! Jumlah baris dan kolom adalah....
  • A. 

   Baris = 5 kolom = 2

  • B. 

   Baris = 2 kolom = 5

  • C. 

   Baris = 6 kolom = 2

  • D. 

   Baris = 2 kolom = 6

 • 6. 
  Ikon  berfungsi untuk . . . .
  • A. 

   Memberi warna pada diagram

  • B. 

   Merubah diagram

  • C. 

   Menghapus diagram

  • D. 

   Menambah diagram

 • 7. 
  Slide  adalah slide layout jenis . . . .                     
  • A. 

   Title and chart

  • B. 

   Title and diagram organisasi

  • C. 

   Title and tabel

  • D. 

   Title and subtitle

 • 8. 
  Insert Shape bentuk Subordinate adalah . . . .
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 9. 
  Ikon   berfungsi untuk . . . .
  • A. 

   Menyesuaikan ukuran table

  • B. 

   Menyesuaikan ukuran teks dengan kotak

  • C. 

   Menyesuaikan ukuran kotak dengan table

  • D. 

   Menyesuaikan ukuran garis dengan kotak

 • 10. 
  Insert Shape bentuk assistance adalah . . . .
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 11. 
  Entrance berguna untuk . . . .
  • A. 

   Animasi pembuka

  • B. 

   Penekanan pada suatu objek

  • C. 

   Animasi penutup

  • D. 

   Menggerakkan animasi sesuai dengan arah yang diinginkan

 • 12. 
  Emphasis berguna  untuk . . . .
  • A. 

   Animasi pembuka

  • B. 

   Penekanan pada suatu objek

  • C. 

   Animasi penutup

  • D. 

   Menggerakkan animasi sesuai dengan arah yang diinginkan

 • 13. 
  Exit berguna  untuk . . . .
  • A. 

   Animasi pembuka

  • B. 

   Penekanan pada suatu objek

  • C. 

   Animasi penutup

  • D. 

   Menggerakkan animasi sesuai dengan arah yang diinginkan

 • 14. 
  Motion Path berguna  untuk . . . .
  • A. 

   Animasi pembuka

  • B. 

   Penekanan pada suatu objek

  • C. 

   Animasi penutup

  • D. 

   Menggerakkan animasi sesuai dengan arah yang diinginkan

 • 15. 
  Ikon   berfungsi untuk . . . .
  • A. 

   Menghapus jenis animasi

  • B. 

   Melihat animasi kembali

  • C. 

   Memilih jenis animasi

  • D. 

   Menambah jenis animasi

 • 16. 
  Nama ikon  adalah copy
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 17. 
  Bentuk ikon  adalah paste
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 18. 
  1. ikon 2. ikon  3. ikon Pasangkan bentuk ikon diatas dengan nama ikonnya !
  • A. ikon nomor 1
  • A.
  • B. ikon nomor 2
  • B.
  • C. ikon nomor 3
  • C.
 • 19. 
  Nama ikon   adalah autoformat
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 20. 
  Diagram  jenis diagram tabel
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 21. 
  Pasangkanlah dengan tepat !
  • A. Animasi Entrance
  • A.
  • B. Animasi Exit
  • B.
  • C. Animasi emphasis
  • C.
  • D. Animasi motion path
  • D.
 • 22. 
  Ikon untuk memasukkan gambar adalah
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 23. 
  Langkah-langkah untuk memberikan animasi teks/gambar pada slide presentasi adalah . . . .    
  • A. 

   Slide Show - Custom Shows

  • B. 

   Slide Show - Custom Animation

  • C. 

   Slide Show - Animation Schemes

  • D. 

   Slide Show - View Show

 • 24. 
  Objek gambar atau tulisan yang bergerak disebut . . . .  
  • A. 

   Slide

  • B. 

   Animasi

  • C. 

   Slide show

  • D. 

   View show

 • 25. 
  Fungsi ikon  adalah . . . . animasi
  • A. 

   Menambah

  • B. 

   Menghapus

  • C. 

   Mengganti

  • D. 

   Mengedit